Aanmelden

Informatie over de aanmeldperiode in 2021/2022 volgt zo spoedig mogelijk en is afhankelijk van de situatie rondom corona. De aanmeldingen vinden in geheel Amsterdam plaats van 8 maart t/m 19 maart 2021. Dit zijn de twee weken na de voorjaarsvakantie. Het Ir. Lely Lyceum volgt de aanmeldprocedure zoals die is afgesproken in Amsterdam. Meer informatie hierover staat in De Keuzegids Voortgezet Onderwijs Amsterdam (Link naar https://www.voschoolkeuze020.nl/).

 

Aanmeldprocedure

De door u ingevulde voorkeurslijst wordt door een medewerker van de school ingevoerd in het administratiesysteem ELK en in tweevoud uitgeprint. Vervolgens worden de uitgeprinte versies door u ter plekke gecontroleerd op juistheid en door u ondertekend. Tevens ondertekent u daarbij voor akkoord voor de voorwaarden voor deelname aan de Centrale Loting en Matching.

 

Voor de duidelijkheid: Het Ir. Lely Lyceum doet, zoals elke school in Amsterdam, mee aan het systeem van Centrale Loting & Matching. In tegenstelling tot vele andere scholen, beschikken wij over een ruim schoolgebouw en is er in principe voldoende capaciteit. Onze verwachting is dat alle aangemelde leerlingen geplaatst kunnen worden. Dat geldt voor alle typen onderwijs, dus ook voor bijvoorbeeld TTO, Technasium en Gymnasium. Leerlingen die het Ir. Lely Lyceum als school van 1e voorkeur opgeven, worden voor 99,9% zekerheid geplaatst.

 

Daarnaast ontvangt u van ons het aanmeldingsformulier van het Ir. Lely Lyceum om in te vullen. Dit is nodig bij een daadwerkelijke inschrijving op het Ir. Lely Lyceum, zodat wij uw gegevens  in onze leerlingenadministratie kunnen opnemen. Dit formulier wordt door de medewerker met u besproken en zo nodig verder aangevuld. U kunt desgewenst vooraf dit formulier invullen en meenemen. Dat bespaart u tijd tijdens de aanmelding. Het aanmeldingsformulier kunt u hier downloaden.

 

Indien uw kind een bijzondere medische of onderwijskundige ondersteunings/zorgbehoefte heeft, waaraan de school na toelating moet voldoen, volgt op een later tijdstip een gesprek met de Zorgcoördinator. U ontvangt hiervoor een uitnodiging. Dit is belangrijk om te kunnen beoordelen of onze school uw kind het onderwijs kan bieden binnen het Ondersteuningsplan van de school of dat verwijzing in het kader van Passend Onderwijs geboden is. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze Zorgcoördinator, Maaike Krabbenbos (m.krabbenbos@lelylyceum.nl.)