Aanmelden

Aanmeldstappen

Stap 1: Officiële aanmelding via ELK Amsterdam

 ELK is een centraal online aanmeldingssysteem. U ontvangt van ELK de informatie om een account te maken en uw kind aan te melden.

Let op: In ELK staat voor het Lely Lyceum alléén de mogelijkheid Lely Lyceum tweetalig onderwijs of Lely Lyceum Technasium. Kies één van deze mogelijkheden. Wilt u een andere keuze maken zoals gymnasium of regulier, dan vult u dit in op het Lely inschrijfformulier (zie stap 2).

Stap 2: Aanmelding op het Ir. Lely Lyceum

Wat heeft u bij de aanmelding nodig?

U kunt uw kind alleen bij ons aanmelden, indien u onze school als eerste voorkeur heeft opgegeven.

Wij verzoeken u om bij de aanmelding de volgende documenten mee te nemen:

  • Een paspoort of ID-kaart van de leerling
  • Indien er geen paspoort of ID-kaart van de leerling beschikbaar is, dan een uittreksel van het bevolkingsregister waarop het Burgerservicenummer (BSN) van de leerling staat vermeld.

Het online inschrijfformulier. 

Invullen Lely inschrijfformulier. Op dit formulier maakt u de definitieve keuze voor een van onze onderwijsmogelijkheden (tweetaling onderwijs, Technasium, gymnasium, regulier).

Dubbeladvies: Het Lely Lyceum plaatst leerlingen met een dubbeladvies in principe op het hoogste deel van het advies. Bijvoorbeeld bij een vmbo-T/havo-advies, plaatsen wij de leerling, met toestemming van de ouder, op havo niveau. Het gewenste niveau geeft u aan op het Lely inschrijfformulier.

 

Tijdschema 1e aanmeldingsronde schooljaar 2023-2024

Wanneer kunt u uw kind aanmelden?

Dag

Datum

Tijdstip

 Maandag

6 maart 2023

14.00 tot 19.30 uur (avond)

 Dinsdag

7 maart 2023

14.00 tot 19.30 uur (avond)

 Woensdag

8 maart 2023

14.00 tot 16.30 uur  

 Donderdag

9 maart 2023 

14.00 tot 16.30 uur 

 Vrijdag

10 maart 2023

14.00 tot 16.30 uur 

 

 

 

 Maandag

13 maart 2023

14.00 tot 16.30 uur 

 Dinsdag

14 maart 2023

14.00 tot 16.30 uur

 Woensdag

15 maart 2023

14.00 tot 16.30 uur 

 Donderdag

16 maart 2023

09.00 tot 11.30 uur 

Aanvullende informatie over de loting & matching

  • Het Ir. Lely Lyceum doet, zoals elke school in Amsterdam, mee aan het systeem van centrale loting & matching. Gezien de groei en de populariteit van onze school kunnen wij geen 100 % plaatsingsgarantie bieden, maar de kans van plaatsing is wel groot indien het Lely Lyceum op nummer 1 van de voorkeurslijst gezet wordt.
  • Indien uw kind een bijzondere medische of onderwijskundige zorgbehoefte heeft, waaraan de school na toelating moet voldoen, volgt aansluitend een gesprek met één van de (zorg)-coördinatoren. Dit is belangrijk om te kunnen beoordelen of onze school uw kind het onderwijs kan bieden binnen het Zorgplan van de school of dat verwijzing in het kader van Passend Onderwijs geboden is.
  • In Amsterdam zijn er helaas geen voorrangsregels meer.