Aanmelden

Is jouw basisschooladvies opgehoogd en wil jij je alsnog inschrijven op onze school? Laat de school waar je in eerste instantie staat aangemeld jou terug trekken uit ELK zodat je via ELK kan aanmelden voor onze school. Hieronder kun je gebruik maken van onze digitale inschrijfformulier (zie stap 2). 

Het Ir. Lely Lyceum volgt de aanmeldprocedure zoals die is afgesproken in Amsterdam. Meer informatie hierover staat in De Keuzegids Voortgezet Onderwijs Amsterdam (Link naar https://www.voschoolkeuze020.nl/).
 

De aanmeldprocedure voor schooljaar 2021/2022 (brugklas) wordt hier stap voor stap beschreven.
 

STAP 1: officiële aanmelding in het centrale ouderportaal

 • U ontvangt van de basisschool een e-mail. Met de informatie uit de e-mail wordt de officiële (digitale) aanmelding gedaan via het ouderportaal (Centrale Loting en Matching).
   
 • U heeft na het inloggen op het ouderportaal toegang tot het persoonlijk aanmeldingsformulier voor uw kind. Het is belangrijk eerst de gegevens te controleren. Als de gegevens onjuist zijn, neemt u contact op met de leerkracht van groep 8 of de intern begeleider.
   
 • Bij het invullen van het aanmeldingsformulier volgt u de aanwijzingen van het systeem. Wie de voorkeurslijst invult kan op ieder gewenst moment stoppen en later weer verdergaan; ingevoerde keuzes blijven staan. Maar als u de lijst definitief gemaakt heeft, zijn er geen wijzigingen meer mogelijk.

 

 • In het centrale ouderportaal kunt u bij onze school kiezen voor de reguliere onderwijsstroom of het Technasium. Kiest uw kind ervoor om Gymnasium of Tweetalig onderwijs (TTO) te volgen, dan kiest u binnen het ouderportaal voor de reguliere stroom van onze school. U kunt op het aanmeldformulier van onze school (zie stap 2) aangeven dat uw kind Gymnasium of Tweetalig onderwijs wil volgen.

 

 • De aanmelding in het kader van het loting en matching systeem van de gemeente Amsterdam is nu gedaan. Voor een goede registratie op het Ir. Lely Lyceum gaat u nu naar stap 2.
   

STAP 2: inschrijving met keuzes onderwijsrichting op het Lely Lyceum

 • Na STAP 1 gaat u naar de website van het Ir. Lely Lyceum. Daar vindt u de link naar het digitale inschrijfformulier van het Ir. Lely Lyceum. Instructie voor het invullen:
   
 • Klik op deze link en download het inschrijfformulier.

  > Vul de gegevens op de open invulvelden in

  Plaats uw handtekening door onderaan het formulier te dubbelklikken op het kruis. Vervolgens vult u daar uw naam in en klikt dan op ondertekenen

  Sla het formulier op onder de huidige naam

  Stuur het formulier samen met eventuele verklaringen op naar brugklas@lelylyceum.nl

Zodra u de mail verstuurd hebt, ontvangt u een bevestigingsmail met daarin een link om een afspraak te maken voor een kennismakingsgesprek.

 

Heeft u ondersteuning nodig bij STAP 2? Stuur dan een mail naar lla@lelylyceum.nl of bel 020-5633030. We nemen dan snel contact met u op.

 

English: if you need support with STEP 2, please send an e-mail to lla@lelylyceum.nl or phone 020-5633050.
 

STAP 3: online kennismakingsgesprek

U heeft aan het eind van stap 2 een afspraak gemaakt voor een kennismakingsgesprek. U ontvangt een link voor een online afspraak met een collega van het Ir. Lely Lyceum. Het gesprek duurt 15 minuten en zal gaan over:

 • Aanmeldingsniveau en keuzemogelijkheden Gymnasium, Tweetalig Onderwijs of Technasium, en wel of niet gecombineerd met de sportgroep.
   
 • Ondersteuningsbehoefte: wat is er aan ondersteuning nodig om goed te functioneren?
   
 • Eventuele vragen van uzelf of uw kind

NB. Dit kennismakingsgesprek heeft géén invloed op het feit of uw kind wel of niet geplaatst wordt.
 

Voor leerlingen die op een basisschool buiten Amsterdam zitten, geen ELK-nummer hebben en zich willen aanmelden op het Ir. Lely Lyceum, geldt:

Ouders van leerlingen zonder ELK-nummer kunnen hun digitale aanmelding regelen door in eerste instantie een mail te sturen naar servicedesk.ouders@elkadam.nl met daarin de volgende gegevens: roepnaam, tussenvoegsel, achternaam, advies, e-mailadres ouder. 

Op het emailadres wat de ouder doorgeeft ontvangt hij/zij dan een mail van ons met daarin een link om een account aan te maken voor digitaal aanmelden in ELK systeem. Na deze aanmelding (STAP 1) volgt u verder de hierboven genoemde STAP 2 en STAP 3.

 

Ondersteuningsbehoefte

Indien uw kind een bijzondere medische of onderwijskundige ondersteunings/zorgbehoefte heeft, waaraan de school na toelating moet voldoen, volgt op een later tijdstip een gesprek met de Zorgcoördinator. U ontvangt hiervoor een uitnodiging. Dit is belangrijk om te kunnen beoordelen of onze school uw kind het onderwijs kan bieden binnen het Ondersteuningsplan van de school of dat verwijzing in het kader van Passend Onderwijs geboden is. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze Zorgcoördinator, Maaike Krabbenbos (m.krabbenbos@lelylyceum.nl.)