Aanmelden

Tijdschema 1e aanmeldingsronde schooljaar 2022-2023

Wanneer kunt u uw kind aanmelden?

Het Ir. Lely Lyceum biedt u de mogelijkheid om de aanmelding online op onze school te doen. Wij kunnen u dan ondersteunen bij het aanmeldproces in ELK en het invullen van ons online inschrijfformulier. In ELK is het mogelijk om te kiezen voor "Ir. Lely Lyceum regulier" en "Ir. Lely Lyceum Technasium". Als uw keuze uitgaat naar tweetalig onderwijs (tto) of gymnasium, dan kunt u in ELK kiezen voor "Ir. Lely Lyceum regulier". Via ons online inschrijfformulier moet u opnieuw de onderwijsstroom aangeven (regulier, tto, technasium of gymnasium).

Klik hier voor het inschrijfformulier (beschikbaar vanaf maandag 7 maart om 07.00 uur).

De periode van inschrijving loopt van maandag 7 tot en met donderdag 17 maart 2022. U bent van harte welkom op een van de genoemde data en tijdstippen in het hieronder staande schema.

Dag

Datum

Tijdstip

 Maandag

7 maart 2022

14.00 tot 19.30 uur

 Dinsdag

8 maart 2022

14.00 tot 19.30 uur 

 Woensdag

9 maart 2022

14.00 tot 16.30 uur  

 Donderdag

10 maart 2022 

14.00 tot 16.30 uur 

 Vrijdag

11 maart 2022

14.00 tot 16.30 uur 

 

 

 

 Maandag

14 maart 2022

14.00 tot 16.30 uur 

 Dinsdag

15 maart 2022

14.00 tot 16.30 uur

 Woensdag

16 maart 2022

14.00 tot 16.30 uur 

 Donderdag

17 maart 2022

09.00 tot 11.30 uur 

Wat heeft u bij de aanmelding nodig?

1. U kunt uw kind alleen bij ons aanmelden, indien u onze school als eerste voorkeur heeft opgegeven.

Voor de aanmelding vragen wij u om aan te tonen dat u als ouder/verzorger verantwoordelijk bent voor de opvoeding van uw kind. Om deze ouder-kind relatie aan te tonen is het belangrijk dat u een legitimatiebewijs meeneemt en uw kind bij de aanmelding aanwezig is.

Wij verzoeken u om bi de aanmelding de volgende documenten mee te nemen:

  • Een paspoort of ID-kaart van ouder(s)/verzorger(s)
  • Een paspoort of ID-kaart van de leerling
  • Indien er geen paspoort of ID-kaart van de leerling beschikbaar is, dan een uittreksel van het bevolkingsregister waarop het Burgerservicenummer (BSN) van de leerling staat vermeld.

Hoe verloopt de aanmelding?

  • Van ELK Amsterdam heeft u een mail ontvangen met daarin een link om een account aan te maken op ELK Amsterdam om uw zoon/dochter te kunnen aanmelden op een school. Samen met een medewerker van de school worden de stappen doorgenomen en meldt u uw zoon/dochter aan bij de school van voorkeur.
  • Het Ir. Lely Lyceum doet, zoals elke school in Amsterdam, mee aan het systeem van centrale loting & matching. Gezien de groei en de populariteit van onze school kunnen wij geen 100 % plaatsingsgarantie bieden, maar de kans van plaatsing is wel groot.
  • Naast de aanmelding in ELK hoort u het online inschrijfformulier van het Ir. Lely Lyceum in te vullen. Dit is nodig bij een daadwerkelijke inschrijving op het Ir. Lely Lyceum zodat wij uw gegevens  in onze leerlingenadministratie kunnen opnemen. Dit formulier wordt door de medewerker met u besproken en zo nodig verder aangevuld. U kunt desgewenst vooraf dit formulier online al invullen. Dat bespaart u tijd tijdens de aanmelding. Het inschrijfformulier van het Ir. Lely Lyceum kunt u vanaf 7 maart vinden via onze website.
  • Indien uw kind een bijzondere medische of onderwijskundige zorgbehoefte heeft, waaraan de school na toelating moet voldoen, volgt aansluitend een gesprek met één van de (zorg)-coördinatoren. Dit is belangrijk om te kunnen beoordelen of onze school uw kind het onderwijs kan bieden binnen het Zorgplan van de school of dat verwijzing in het kader van Passend Onderwijs geboden is.