Aanmeldstappen leerjaar 1

Voordat u begint met onderstaande aanmeldstappen is het belangrijk om goed te bespreken welke keuze uit ons onderwijsaanbod (TTO/Technasium/Gymnasium/Regulier) gemaakt wordt.

Stap 1: Officiële aanmelding via ELK Amsterdam

ELK is een centraal online aanmeldingssysteem. U ontvangt van ELK de informatie om een account te maken en uw kind aan te melden.

Let op: In ELK staat voor het Ir. Lely Lyceum alléén de mogelijkheid Ir. Lely Lyceum tweetalig onderwijs (TTO)/regulier of Ir. Lely Lyceum Technasium. Kies één van deze mogelijkheden. Wilt u een andere keuze maken zoals gymnasium, dan vult u dit in op het Ir. Lely inschrijfformulier (zie stap 2).

Stap 2: Aanmelding op het Ir. Lely Lyceum

Wat heeft u bij de aanmelding nodig?

U kunt uw kind alleen bij ons aanmelden, indien u onze school als eerste voorkeur heeft opgegeven.

Wij verzoeken u om bij de aanmelding de volgende documenten mee te nemen:

  • Een paspoort of ID-kaart van de leerling
  • Indien er geen paspoort of ID-kaart van de leerling beschikbaar is, dan een uittreksel van het bevolkingsregister waarop het Burgerservicenummer (BSN) van de leerling staat vermeld.

Het online inschrijfformulier. 

Op het inschrijfformulier maakt u de definitieve keuze voor één van onze onderwijsmogelijkheden (tweetalig onderwijs, Technasium, gymnasium, regulier). Klik op de onderstaande button om het inschrijfformulier in te vullen.

Inschrijfformulier leerjaar 1

Bij een dubbeladvies plaatsen wij de leerling in principe op het hogere deel van het advies, tenzij het overdrachtsdossier van de basisschool (bijv. gegevens van begrijpend lezen) aangeeft dat het beter is te starten op het lagere niveau van het dubbeladvies. 

Tijdschema 1e aanmeldingsronde schooljaar 2024-2025

Wanneer kunt u uw kind aanmelden?

Aanmelden kan online via het systeem van ELK van woensdag 20 maart t/m zondag 31 maart. U krijgt van de basisschool informatie over aanmelding via het ELK systeem. Het is ook mogelijk om de aanmelding op het Lely Lyceum te doen op de volgende momenten:

DagDatumTijdstip
Maandag25 maart 202414.00 tot 19.30 uur (avond)
Dinsdag26 maart 202414.00 tot 16.30 uur
Woensdag27 maart 202414.00 tot 16.30 uur
Donderdag28 maart 202414.00 tot 16.30 uur
Vrijdag29 maart 202414.00 tot 16.30 uur

Aanvullende informatie over de loting & matching

  • Het Ir. Lely Lyceum doet, zoals elke school in Amsterdam, mee aan het systeem van centrale loting & matching. Gezien de groei en de populariteit van onze school kunnen wij geen 100 % plaatsingsgarantie bieden, maar de kans van plaatsing is wel groot indien het Ir. Lely Lyceum op nummer 1 van de voorkeurslijst gezet wordt.
  • Indien uw kind een bijzondere medische of onderwijskundige zorgbehoefte heeft, waaraan de school na toelating moet voldoen, volgt aansluitend een gesprek met één van de (zorg)-coördinatoren. Dit is belangrijk om te kunnen beoordelen of onze school uw kind het onderwijs kan bieden binnen het Zorgplan van de school of dat verwijzing in het kader van Passend Onderwijs geboden is.
  • In Amsterdam zijn er helaas geen voorrangsregels meer.
  • Ouders/wettelijke verzorgers kunnen een beroep doen op de hardheidsclausule wanneer zij van mening zijn dat voor hun kind een plaatsing op één specifieke VO-school noodzakelijk is. Hiervoor is bij OSVO een centraal loket ingericht. Meer informatie over het proces en op welke gronden u een beroep kunt doen op de hardheidsclausule vindt u Centraal Loket Hardheidsclausule – Loting & Matching 2024-2025 : Vereniging OSVO.