Organisatie

Organisatie

Medezeggenschapsraad

Via de Medezeggenschapsraad op onze school praten ouders en personeel mee over het schoolbeleid. Voor bepaalde onderwerpen moet de school advies of instemming vragen aan de Medezeggenschapsraad voordat een besluit genomen wordt. Daarmee is de Medezeggenschapraad een belangrijke manier om betrokken te zijn bij het beleid op school.

De Medezeggenschapsraad bestaat uit en wordt gekozen door:

  • medewerkers
  • ouders
  • leerlingen

In het schooljaar 2023-2024 bestaat de Medezeggenschapsraad uit:

Personeelsleden

Dhr. K. Bigiman
Mw. C. Chin A Kwie (secretaris)
Dhr. W. dos Passos
Dhr. L. van der Velde
Dhr. V. van der Veldt
Mw. L. Verhoeven (voorzitter MR)

Ouders

Mw. C. Blankendaal
Dhr. A. Hooker

Leerlingen

Roshana Bokian (klas 5)
Bisho Alazawi (klas 4)

Wil je meer weten over de Medezeggenschapsraad?
Stuur een email naar mr@lelylyceum.nl.

Downloads van het MR statuut en reglement zijn te raadplegen op de pagina Documenten.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht geeft advies aan en houdt toezicht op de uitvoering van de taken door het College van Bestuur.

De leden van de Raad van Toezicht zijn:

drs. Harrie Bemelmans MBA (voorzitter)
ir. Andro Bottse MBA
Marijke Pe
dr. Raphie Hayat
Joop Overmars

Raadpleeg hier de nevenfuncties van de leden van de Raad van Toezicht