Instroom hogere leerjaren

Overstappen van een andere school of naar een andere richting

Zit uw kind op een andere school in het voortgezet onderwijs en wil hij/zij overstappen naar het Ir. Lely Lyceum? Of wil uw kind van mavo-4 naar havo-4 doorstromen? Wij bieden de leerling optimale begeleiding om de overstap van hun oude school naar onze school zo gemakkelijk en comfortabel mogelijk te maken.

Inschrijfprocedure:

Wij hebben alleen nog enkele plaatsen in 3 havo beschikbaar.  

Wanneer u uw kind wil aanmelden voor 3 havo Klikt u hier om het interesseformulier zij-instroom in te vullen.

Er wordt bij schoolwisseling contact opgenomen met de school van herkomst. Vervolgens zal worden besloten of uw kind op onze school geplaatst kan worden. De teamleider neemt contact met u op voor een gesprek.

Voor een plek in een ander leerjaar en/of een andere studie willen wij u doorverwijzen naar het Samenwerkingsverband.

U kunt bij een aanmelding voor 3 HAVO alvast bij de huidige school van uw kind de onderstaande documenten digitaal opvragen:

  •  Schoolwisselaarsformulier / Overstapdossier 
  • Cijferlijst of rapport  
  • Verzuimlijst  
  • OPP / handelingsplan
    (indien van toepassing bij doubleren, afstromers en opstromers) 
  • Oki Doc van de basisschool (indien beschikbaar) 
  • Aanmelding voor een eind examenklas? graag het PTA programma toevoegen 
  • Instroom klas 5/6? aanleveren cijferlijst afgesloten vakken 

Voor vragen of ondersteuning kunt de leerlingenadministratie bereiken via:
Telefoon: 020 56 33 050
Email: lla@lelylyceum.nl 

Bekijk de criteria om over te stappen van mavo naar havo en van havo naar vwo hier.