Communicatie en contact

Informatievoorziening

Goede communicatie met onze leerlingen en hun ouders staat op het Ir. Lely Lyceum hoog in het vaandel. Onze informatievoorziening bestaat uit de volgende middelen.

Kennismakingsavond

Aan het begin van elk schooljaar vindt voor elk niveau een kennismakingsavond plaats waarbij ouders kennismaken met de mentor en informatie krijgen over de organisatie en leerlingbegeleiding.

Docentenspreekavond

Eén keer per schooljaar wordt een docentenspreekavond georganiseerd, waarbij de docenten de ouders informeren over de vorderingen van hun kind. Ouders krijgen hiervoor een uitnodiging en kunnen zich vervolgens online opgeven.

Communicatie staat centraal

Ouderavonden

Drie keer per jaar krijgen de leerlingen een rapport. De rapporten worden op een ouderavond uitgedeeld en besproken met de ouder, leerling en mentor. De data van de ouderavonden worden aan het begin van ieder schooljaar gecommuniceerd. U kunt het ook altijd navragen bij de mentor.

Informatieavonden

Regelmatig organiseren we informatieavonden. Bijvoorbeeld bij de keuze voor een bepaalde opleidingsrichting of het vakkenpakket. Ook bij meerdaagse schoolexcursies wordt een informatieavond georganiseerd.

Mentoren

Elke klas heeft zijn eigen mentor. De mentoren staan de leerlingen met raad en daad bij. Zij zijn het eerste aanspreekpunt. Uiteraard kunnen ouders de mentor ook bellen voor meer informatie over hun zoon of dochter.

Ouderklankbordgroepen

Ouders die willen meedenken over onderwijsinitiatieven, kwaliteitsbeleid, en feedback willen geven op dagelijkse schoolzaken, kunnen zich aanmelden voor de ouderklankbordgroep. Deze klankbordgroep komt 2 à 3 keer per jaar bij elkaar. Aanmelden kan via lla@lelylyceum.nl.

Nieuwsbrief

Een paar keer per jaar versturen we een nieuwsbrief met de laatste nieuwtjes naar ouders en leerlingen. In deze nieuwsbrief worden ouders en leerlingen op de hoogte gehouden van alle ontwikkelingen en leerlingactiviteiten van de afgelopen periode.

Magister

Magister is het online informatiesysteem waarin leerlingen, medewerkers en ouders informatie kunnen vinden over:

  • aanwezigheid, zowel leerkrachten als leerlingen
  • agenda
  • rooster en roosterwijzigingen
  • cijfers
  • digitaal lesmateriaal

Aan het begin van het schooljaar krijgen nieuwe leerlingen en hun ouders een inlogcode en een wachtwoord voor Magister.

Mededelingenscherm

Op verschillende plekken in school hangen mededelingenschermen. Hierop staan de dagelijkse roosterwijzigingen en andere belangrijke mededelingen.

Schoolgids

Elk jaar brengen we een Schoolgids uit. Deze schoolgids bevat allerlei relevante informatie met betrekking tot het schooljaar.

Wil je meer weten of heb je een vraag?

Bel 020 – 563 30 50 of mail naar lla@lelylyceum.nl