Aanmelden

Aanmeldstappen leerjaar 1

Voordat u begint met onderstaande aanmeldstappen is het belangrijk om goed te bespreken welke keuze uit ons onderwijsaanbod (TTO/Technasium/Gymnasium/Regulier) gemaakt…

Instroom hogere leerjaren

Overstappen van een andere school of naar een andere richting Zit uw kind op een andere school in het voortgezet…