Actieve en gezonde school

Onze school is gezond!

Gezonde school

Onze school heeft het landelijke vignet Gezonde School behaald! Het vignet Gezonde School is een erkenning voor scholen die structureel werken aan het verbeteren van de gezondheid van hun leerlingen en medewerkers. En dat doen wij!

Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen. Dit vinden wij belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval.

Onze school heeft bovendien speciale aandacht voor het thema Sport & Bewegen en we zijn druk bezig met het thema Voeding. Hiervoor zullen de komende tijd ook verschillende activiteiten of promo-acties gehouden worden.

Het vignet Gezonde School is een initiatief van twintig landelijke gezondheidsorganisaties. Wilt u meer weten over het vignet Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl.

Pauzesport

Iedere pauze zijn er medewerkers die leerlingen enthousiasmeren en begeleiden met allerlei sportieve activiteiten. Er is van alles mogelijk. Basketball, voetbal, tennis en zelfs fitness. Ons recent gerenoveerde Krajicek-Court, pal naast de school, biedt hiertoe alle mogelijkheden!

Activiteiten en bijzondere lessen

Excursies en werkweken

De school geeft door het organiseren van korte excursies naar verschillende culturele instellingen en het deelnemen aan sporttoernooien de leerlingen zoveel mogelijk de gelegenheid op te groeien tot mensen met vele mogelijkheden. Excursies vormen een onderdeel van het lesprogramma. De leerlingen zijn daarom verplicht eraan deel te nemen. Dit geldt ook voor de werkweken. In leerjaar 1 vindt de werkweek binnen Nederland plaats. Voor alle leerlingen in de bovenbouw wordt een buitenlandse reis georganiseerd, de afgelopen jaren zijn we bijvoorbeeld naar Praag en Berlijn geweest. Tijdens de informatieavond aan het begin van het schooljaar wordt u hierover geïnformeerd. Voor de leerlingen die TTO volgen wordt daarnaast een extra reis naar Dublin georganiseerd.  VWO/Gymnasium-leerlingen gaan naar Rome.

Sportdagen

Voor alle leerjaren organiseren we sportdagen, bijvoorbeeld een voetbal- of basketbaltoernooi, schaatsen, wandklimmen of streetdance. Sportdagen vinden plaats onder schooltijd en deelname is verplicht. De Lely Games zijn inmiddels een traditie bij ons op school, waarbij klassen strijden voor de sportiefste klas.

Schoolfeesten

Onze school organiseert in het schooljaar enkele schoolfeesten. Voor de onderbouw en de bovenbouw worden deze apart van elkaar gehouden.

Maatwerk

Geen kind is hetzelfde, dus een one size fits all lesprogramma biedt niet het optimale aan iedere leerling. Daarom bieden wij al enige jaren het Maatwerkprogramma aan (voornamelijk onderbouw). 


Meer informatie kun je hier lezen: