Ouders

Medezeggenschapsraad

Als ouder kunt u meedenken, meepraten en meebeslissen. Via de Medezeggenschapsraad op onze school denken ouders en personeel mee over het schoolbeleid. Voor bepaalde onderwerpen – zoals schoolkosten – moet de school advies of instemming vragen aan de Medezeggenschapsraad voordat een besluit genomen wordt. Daarmee is de Medezeggenschapraad een belangrijke manier om betrokken te zijn bij het beleid op school.

De Medezeggenschapsraad is altijd op zoek naar betrokken ouders. De raad komt vier keer per jaar bijeen. Is dit iets voor u? Stuur een mail naar mr@lelylyceum.nl of lees meer.