Mavo

Mavo

De mavo staat voor middelbaar algemeen voortgezet onderwijs. Op de mavo bereid je je voor op het mbo (middelbaar beroepsonderwijs) of de havo (hoger algemeen voortgezet onderwijs). De mavo duurt vier jaar. Met mavo en vmbto-t wordt hetzelfde bedoeld.

Vanaf leerjaar 1 kan gekozen worden voor de reguliere stroom, de tweetalige stroom (tto) of de mavo-variant van het Technasium: technologie & toepassing.

Leerlingen krijgen op de mavo les in de volgende vakken:

Leerjaar 1

 • Nederlands
 • Engels
 • Duits
 • Spaans
 • Wiskunde
 • Biologie
 • Geschiedenis
 • Aardrijkskunde
 • Lichamelijke oefening
 • Beeldende vorming
 • Culturele kunstzinnige vorming (Kieskunstig)

Leerjaar 2

De hierboven genoemde vakken plus:

 • Economie
 • Nask (natuur- en scheikunde)

Na het mavo-examen kunnen leerlingen doorstromen naar de havo op het Ir. Lely Lyceum. De vakken moeten dan wel aansluiten op het te kiezen profiel van de havo.

Vakkenpakket na tweede leerjaar

Aan het einde van het tweede leerjaar kiezen mavo-leerlingen een vakkenpakket van 11 examenvakken. Er zijn vier verplichte vakken voor iedereen:

 • Nederlands
 • Engels
 • Maatschappijleer
 • Lichamelijke oefening

Bij de keuze van het vakkenpakket wordt rekening gehouden met drie sectoren:

 • Zorg en Welzijn
 • Natuur en Techniek
 • Economie

Deze sectoren sluiten goed aan bij de hoofdrichtingen in het mbo en de profielen op de havo. Leerlingen kiezen bij voorkeur een vakkenpakket waarmee zij naar twee of meer sectoren in het mbo kunnen doorstromen.

Definitief examenvakkenpakket na derde leerjaar

Aan het einde van het derde leerjaar kiezen mavo-leerlingen hun definitieve examenvakkenpakket. Dat bestaat uit een kernpakket en een aantal keuzevakken. Er is keuze uit drie kernpakketten:

 • Zorg en Welzijn – met Nederlands, Engels en biologie
 • Techniek – met Nederlands, Engels, wiskunde en Nsk1
 • Economie – met Nederlands, Engels en economie

Binnen elk kernpakket zijn Nederlands, Engels en lichamelijke oefening verplicht. De leerling doet examen in minimaal zes vakken. De decaan, de vakdocenten en de mentor adviseren de leerling bij het maken van de keuze van het kernpakket en de keuzevakken.

Loopbaanoriëntatie

Gedurende de mavo-opleiding volgen de leerlingen een doorlopend programma loopbaanoriëntatie en -begeleiding. De loopbaanoriëntatie bestaat in het eerste leerjaar uit mentorlessen waarin aandacht wordt gegeven aan de persoonlijke kwaliteiten en interesses van de leerlingen. In het tweede leerjaar staat de sectorkeuze centraal en voeren de leerlingen projecten uit waarin zij middels ervaringen, zelfreflectie en loopbaangesprekken een antwoord vinden op de vragen ‘wie ben ik, waar ben ik goed in en wat wil ik’. Een loopbaancoach begeleidt de leerlingen in dit proces.

In leerjaar 3 en 4 volgt de oriëntatie op vervolgopleiding en beroep. Tijdens het 2e en 3e leerjaar doen de leerlingen een aantal projecten.

Meer informatie

Neem voor meer informatie over de mavo contact op met:

Elka Scheltema
Teamleider leerjaar 1
e.scheltema@lelylyceum.nl
020 56 33 050 

Oemar Kerpens
Teamleider mavo (leerjaar 2, 3 en 4)
o.kerpens@lelylyceum.nl
020 56 33 050