Havo

Havo

De havo staat voor hoger algemeen voortgezet onderwijs en duurt vijf jaar. De havo bereidt leerlingen voor op het hoger beroepsonderwijs (hbo). Met een bewijs dat de eerste drie jaar goed zijn doorlopen, kan een leerling doorstromen naar een vakopleiding of een middenkaderopleiding in het mbo. Het havo-diploma geeft ook toegang tot het vwo.

Vanaf leerjaar 1 kan gekozen worden voor de reguliere stroom, de tweetalige stroom (tto) of de Technasium stroom.

Leerlingen krijgen op de havo les in de volgende vakken:

 • Nederlands
 • Engels
 • Wiskunde
 • Duits (vanaf leerjaar 1)
 • Spaans (vanaf leerjaar 1)
 • Biologie
 • Geschiedenis
 • Aardrijkskunde
 • Lichamelijke oefening
 • Beeldende vorming – tekenen
 • Culturele kunstzinnige vorming (Kieskunstig)
 • Maatschappijleer
 • Economie (vanaf leerjaar 3)
 • Natuurkunde (vanaf leerjaar 2)
 • Scheikunde (vanaf leerjaar 2)
 • Management & Organisatie (vanaf leerjaar 4)

Profielen

De havo bestaat uit onderbouw: klas 1 tot en met 3, en de bovenbouw: klas 4 en 5.

In de bovenbouw van de havo kiezen leerlingen een profiel. Er zijn vier profielen. Elk profiel kent een aantal verplichte vakken:

 • Natuur en Techniek – met wiskunde B, natuurkunde, scheikunde en biologie
 • Natuur en Gezondheid – met wiskunde A, natuurkunde, scheikunde en biologie
 • Economie en Maatschappij – met wiskunde A, economie, geschiedenis en aardrijkskunde of management & organisatie
 • Cultuur en Maatschappij – met geschiedenis, Spaans of Duits, aardrijkskunde en tekenen of een derde moderne vreemde taal

In klas 4 wordt al begonnen met het schoolexamen. De verschillende onderdelen van het schoolexamen worden vermeld in het Programma voor Toetsing en Afsluiting (PTA).

Gemeenschappelijk deel

Naast de genoemde profielvakken is er ook een gemeenschappelijk deel. Alle leerlingen in 4 en 5 havo volgen vijf verplichte vakken:

 • Nederlands
 • Engels
 • Maatschappijleer
 • Culturele en kunstzinnige vorming
 • Lichamelijke oefening

Vrij deel

Daarnaast is er een vrij deel: leerlingen kunnen nog minstens één extra vak kiezen. 

Meer informatie

Neem voor meer informatie over de havo contact op met:

Elka Scheltema
Teamleider klas 1
e.scheltema@lelylyceum.nl
020 56 33 050