Gymnasium

Gymnasium

Het Ir. Lely Lyceum biedt als enige school in Amsterdam-Zuidoost een gymnasium aan! 

Een gymnasium is een vwo-opleiding met de klassieke talen Latijn en Grieks. Het gymnasium bereidt leerlingen net zoals bij het atheneum voor op een studie aan de universiteit of op het hbo.

Leerlingen krijgen op het gymnasium les in de volgende vakken:

 • Latijn
 • Grieks
 • Nederlands
 • Engels
 • Wiskunde
 • Biologie
 • Geschiedenis / Big History
 • Aardrijkskunde
 • Lichamelijke oefening
 • Maatschappijleer
 • Beeldende vorming – tekenen
 • Duits (vanaf leerjaar 1)
 • Spaans (vanaf leerjaar 1)
 • Filosofie (leerjaar 1 t/m 3)
 • Economie (vanaf leerjaar 3)
 • Natuurkunde (vanaf leerjaar 2)
 • Scheikunde (vanaf leerjaar 2)
 • Management & Organisatie (vanaf leerjaar 4)

Profielen

In de bovenbouw van het vwo kiezen leerlingen een profiel. Er zijn vier profielen. Elk profiel kent een aantal verplichte vakken:

 • Natuur en Techniek – met wiskunde B, natuurkunde, scheikunde en biologie
 • Natuur en Gezondheid – met wiskunde A, natuurkunde, scheikunde en biologie
 • Economie en Maatschappij – met wiskunde A of B, economie, geschiedenis en aardrijkskunde of management & organisatie
 • Cultuur en Maatschappij – met wiskunde C, geschiedenis, tekenen en aardrijkskunde en tekenen of economie

Gemeenschappelijk deel

Naast de genoemde profielvakken is er ook een gemeenschappelijk deel. Alle leerlingen in 5 en 6 vwo volgen zeven verplichte vakken:

 • Nederlands
 • Engels
 • Frans of Duits
 • Maatschappijleer
 • Algemene natuurwetenschappen
 • Culturele en kunstzinnige vorming
 • Lichamelijke oefening

Vrij deel

Daarnaast is er een vrij deel: leerlingen kunnen nog minstens één extra vak kiezen. Dit keuzevak is bijvoorbeeld Spaans, tekenen of management & organisatie.

Wij zijn het eerste en enige gymnasium in Amsterdam-Zuidoost

Video’s

Bekijk het filmpje over de lancering van het gymnasium op het Ir. Lely Lyceum.

Of lees het interview met rector Jeroen Rijlaarsdam.

Grieks en Latijn

Op het gymnasium volg je een bijzondere opleiding. Naast alle vakken op het vwo bestudeer je de taal en cultuur van de oude Grieken en Romeinen. Het zijn de pioniers van onze democratie, bouwkunst, literatuur, filosofie en theater. Je ontdekt hoe onze samenleving in die klassieke cultuur haar oorsprong vindt. Dit ga je ook met eigen ogen zien door de culturele reizen die je maakt naar Tongeren en Rome.

Filosofie

In de onderbouw krijgen gymnasiumleerlingen ook het vak filosofie. Dit bereidt leerlingen voor op zelfstandig leven in de veranderende samenleving. Kennis veroudert snel. Het is daarom belangrijk dat leerlingen vaardigheden leren waarmee ze op eigen kracht kennis kunnen opdoen. Filosofie speelt hierbij een cruciale rol. Bij het vak filosofie draait het om samen denken, leren luisteren naar elkaar en het onderbouwen van eigen standpunten.

Ze leren de basisregels van het logisch redeneren. Leerlingen oefenen met vragen als: ‘Zijn kinderen eigendom van hun ouders?’ en ‘Is veiligheid beter dan vrijheid?’

Ook oefenen leerlingen met het beargumenteren van een eigen standpunt over bepaalde stellingen.

Big History

In de vierde klas krijgen leerlingen les in Big History. Dit vak behandelt 13,8 miljard jaar geschiedenis, vanaf de oerknal tot en met het hier en nu. Op deze manier komen vrijwel alle vakken aan bod, maar dan in een groot verhaal: een moderne ontstaansgeschiedenis. Leerlingen maken kennis met uiteenlopende wetenschappelijke theorieën en disciplines. Inzichten uit de geologie, biologie, geschiedenis, psychologie en cultuurwetenschappen komen aan bod.

Na het vak Big History zijn de leerlingen in staat om de verschillende vakken die zij krijgen met elkaar in verband te brengen. Ze kunnen onderscheid maken tussen bewijzen en ongefundeerde aannames. Dat is nog eens een goede voorbereiding op een vervolgstudie aan de universiteit!

Meer informatie

Neem voor meer informatie over het gymnasium contact op met:

Elka Scheltema
Teamleider klas 1 gymnasium
e.scheltema@lelylyceum.nl
020 56 33 050

Kurano Bigiman
Docent klassieke talen en ´Amsterdammer van het Jaar´ wegens zijn verdiensten voor ons gymnasium
k.bigiman@lelylyceum.nl
020 56 33 050