Empowerment

Empowerment

Elk talent alle kans

Leerlingen die de regie nemen in hun eigen leerproces, zelfinzicht krijgen, talenten ontwikkelen, kansen benutten en goede keuzes maken: dat zijn de leerlingen van de toekomst.

Wij helpen ze daarbij. Samen met hen vergroten wij hun zelfvertrouwen, zelfbewustzijn en positief zelfbeeld. Dat noemen we met een mooi woord: empowerment.

Hiervoor werken wij samen met gerenommeerde organisaties op dit gebied, Fawaka Ondernemersschool, het Stadslab en JINC. Deze organisaties verzorgen gastlessen en excursies voor onze leerlingen.

Wij stimuleren leerlingen om het maximale uit zichzelf te halen. Gericht op:

 • de persoonlijke ontwikkeling
 • de ontwikkeling van hun talenten
 • het volwaardig kunnen functioneren in de maatschappij en op de arbeidsmarkt

Talent krijgt bij ons alle kans!

Extra onderwijsaanbod

Hoe ziet dat er in de praktijk uit? We willen de leerling dingen laten ontdekken en doen, die hij of zij nog niet eerder deed, dus buiten de reguliere vakken om. Ons extra onderwijsaanbod bestaat uit lessen op het gebied van:

 • dans, drama of muziek
 • kunst en cultuur
 • sport

In het eerste leerjaar kiest iedere leerling voor één van de onderdelen van de kunst, namelijk voor drama, muziek of dans. Dat vak gaat de leerling gedurende 12 weken volgen. Deze periode wordt afgesloten met een optreden op het Ir. Lely Lyceum.
In het tweede leerjaar krijgen alle leerlingen elke week een dansles. Docenten van Alphaworkz Kinderproducties geven deze lessen.

Sportgroep

Leerlingen die niets liever doen dan sporten, zijn helemaal op hun plaats in de Sportgroep. Leerlingen combineren hierin leren met sporten. In het eerste en tweede jaar volgen de leerlingen van de Sportgroep twee extra lessen sport per week. In speciale ‘clinics’ maken ze kennis met allerlei sporten. Ze bezoeken sportwedstrijden en evenementen en ze doen mee aan sporttoernooien.

Onze school is door de gemeente Amsterdam gecertificeerd als sportactieve school.

Topscore: sporten na schooltijd

Topscore is sporten na schooltijd in verschillende clubs voor alle leerlingen uit alle leerjaren. Elke middag kunnen leerlingen terecht op onze school om lekker actief bezig te zijn. Zo kunnen ze kennismaken met onbekende sporten of extra sporten in de sport die ze leuk vinden.

Er is keuze uit:

 • voetbal
 • volleybal
 • basketbal
 • flag football
 • tennis
 • badminton
 • kracht- en vechtsporten

Inschrijvingen gaan via een inschrijfformulier.

De kosten voor Topscore bedragen € 10,- per leerling per schooljaar.

Wij stimuleren leerlingen om het maximale uit zichzelf te halen

Naschoolse clubs

Vrijwel elke hobby die een leerling heeft, kan hij of zij op onze school uitoefenen. Deze buitenschoolse hobbyclubs zijn er allemaal:

 • verschillende sporten
 • dansen
 • lezen
 • muziek maken
 • debatteren
 • coderen/ programmeren
 • koken
 • schoolkrant maken

Meer informatie

Voor meer informatie over de naschoolse clubs en Topscore kunt u contact opnemen met:

Dave Moen
Docent lichamelijke opvoeding / coördinator naschoolse clubs en Topscore
d.moen@lelylyceum.nl
020 56 33 050