Atheneum

Atheneum

Het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo) bereidt leerlingen voor op een studie aan de universiteit of op het hbo. Het vwo bestaat uit het atheneum en het gymnasium. Het enige verschil is dat op het gymnasium leerlingen les krijgen in de klassieke talen Grieks en Latijn. Het vwo duurt 6 jaar.

Vanaf leerjaar 1 kan gekozen worden voor de reguliere stroom, de tweetalige stroom (tto) of de Technasium stroom.

Leerlingen krijgen op het vwo les in de volgende vakken:

 • Nederlands
 • Engels
 • Wiskunde
 • Biologie
 • Geschiedenis
 • Aardrijkskunde
 • Lichamelijke oefening
 • Beeldende vorming – tekenen
 • Maatschappijleer
 • Duits (vanaf leerjaar 1)
 • Spaans (vanaf leerjaar 1)
 • Filosofie (leerjaar 1 t/m 3)
 • Economie (vanaf leerjaar 3)
 • Natuurkunde (vanaf leerjaar 2)
 • Scheikunde (vanaf leerjaar 2)
 • Management & Organisatie (vanaf leerjaar 4)

In klas 1 tot en met 3 ontwikkelen leerlingen academische vaardigheden in projecten.

Profielen

In de bovenbouw van het vwo kiezen leerlingen een profiel. Er zijn vier profielen. Elk profiel kent een aantal verplichte vakken:

 • Natuur en Techniek – met wiskunde B, natuurkunde, scheikunde en biologie
 • Natuur en Gezondheid – met wiskunde A, natuurkunde, scheikunde en biologie
 • Economie en Maatschappij – met wiskunde A of B, economie, geschiedenis en aardrijkskunde of management & organisatie
 • Cultuur en Maatschappij – met wiskunde C, geschiedenis, tekenen en aardrijkskunde en tekenen of economie

Gemeenschappelijk deel

Naast de genoemde profielvakken is er ook een gemeenschappelijk deel. Alle leerlingen in 5 en 6 vwo volgen zeven verplichte vakken:

 • Nederlands
 • Engels
 • Spaans of Duits
 • Maatschappijleer
 • Algemene natuurwetenschappen
 • Culturele en kunstzinnige vorming
 • Lichamelijke oefening

Vrij deel

Daarnaast is er een vrij deel: leerlingen kunnen nog minstens één extra vak kiezen. 

Meer informatie

Neem voor meer informatie over het atheneum contact op met:

Elka Scheltema
Teamleider klas 1
e.scheltema@lelylyceum.nl
020 56 33 050