Organisatie

Medezeggenschapsraad

Via de Medezeggenschapsraad op onze school praten ouders en personeel mee over het schoolbeleid. Voor bepaalde onderwerpen moet de school advies of instemming vragen aan de Medezeggenschapsraad voordat een besluit genomen wordt. Daarmee is de Medezeggenschapraad een belangrijke manier om betrokken te zijn bij het beleid op school.

 

De Medezeggenschapsraad bestaat uit en wordt gekozen door:

  • medewerkers

  • ouders

  • leerlingen

 

In het schooljaar 2020-2021 bestaat de Medezeggenschapsraad uit:

 

Personeelsleden:

Mw. C. Chin A Kwie

Dhr. H. Dahlberg 

Dhr. M. Huig (secretaris)

Mw. J. Landburg 

Mw. H. Lutgendorff (voorzitter MR)

Dhr. I. Younis 

 

Ouders:

Mw. D. Slijngard

Mw. M. Smiet 
vacature

 

Leerlingen:

Sameh Mikhail (klas 6)

Darryl Amankwah (klas 3)

 

Wil je meer weten over de Medezeggenschapsraad?

Stuur een email naar mr@lelylyceum.nl.


Downloads van het MR statuut en reglement zijn te raadplegen op de pagina Documenten.