Organisatie

Medezeggenschapsraad

Via de Medezeggenschapsraad op onze school praten ouders en personeel mee over het schoolbeleid. Voor bepaalde onderwerpen moet de school advies of instemming vragen aan de Medezeggenschapsraad voordat een besluit genomen wordt. Daarmee is de Medezeggenschapraad een belangrijke manier om betrokken te zijn bij het beleid op school.

 

De Medezeggenschapsraad bestaat uit en wordt gekozen door:

  • medewerkers

  • ouders

  • leerlingen

 

In het schooljaar 2022-2023 bestaat de Medezeggenschapsraad uit:

 

Personeelsleden:

Mw. M. Boateng 

Mw. C. Chin A Kwie (secretaris)

Dhr. A. Fakir

Mw. H. Lutgendorff (voorzitter MR)

Mw. R. Pappalardo

Dhr. L. van der Velde


 

Ouders:

Mw. C. Blankendaal

Dhr. A. Hooker

Dhr. M. Ozir
 

Leerlingen:

Christeley Martis (klas 5)

Véronique Smit (klas 6)

Roshana Bokian (klas 5) & Parmesh Persad (klas 4)

 

Wil je meer weten over de Medezeggenschapsraad?

Stuur een email naar mr@lelylyceum.nl.


Downloads van het MR statuut en reglement zijn te raadplegen op de pagina Documenten.