Organisatie

Medezeggenschapsraad

Via de Medezeggenschapsraad op onze school praten ouders en personeel mee over het schoolbeleid. Voor bepaalde onderwerpen moet de school advies of instemming vragen aan de Medezeggenschapsraad voordat een besluit genomen wordt. Daarmee is de Medezeggenschapraad een belangrijke manier om betrokken te zijn bij het beleid op school.

 

De Medezeggenschapsraad bestaat uit en wordt gekozen door:

  • medewerkers

  • ouders

  • leerlingen

 

In het schooljaar 2021-2022 bestaat de Medezeggenschapsraad uit:

 

Personeelsleden:

Mw. M. Boateng 

Mw. C. Chin A Kwie

Dhr. A. Fakir

Dhr. M. Huig (secretaris)

Mw. J. Landburg 

Mw. H. Lutgendorff (voorzitter MR)


 

Ouders:

Mw. E. Baskan

Mw. S. Meiland

Mw. M. Riedewald-Helslijnen
 

Leerlingen:

Darryl Amankwah (klas 4)

Christeley Martis (klas 4)

Véronique Smit (klas 5)

 

Wil je meer weten over de Medezeggenschapsraad?

Stuur een email naar mr@lelylyceum.nl.


Downloads van het MR statuut en reglement zijn te raadplegen op de pagina Documenten.