Ons team

Docenten

We zijn trots op ons docententeam, dat een goede afspiegeling is van de diverse Amsterdamse samenleving. Namen van docenten kunt u terugvinden in onze Schoolgids.

 

Schoolleiding

Jeroen Rijlaarsdam

Rector-bestuurder

j.rijlaarsdam@lelylyceum.nl

 

 

 

Huub Beerepoot

Directeur bedrijfsvoering & Bestuurssecretaris

h.beerepoot@lelylyceum.nl

 

 

 

Erik-Jan Baaijens

Conrector 
Portefeuillehouder Gymnasium, Technasium, TTO

e.baaijens@lelylyceum.nl

 

 

 

Rachael Clijdesdale

Conrector 
Portefeuillehouder examinering, taal- en toetsbeleid, zorg

r.clijdesdale@lelylyceum.nl

 

 

 

Oemar Kerpens

Teamleider mavo

o.kerpens@lelylyceum.nl

 

 

 

Elka Scheltema

Teamleider havo/vwo leerjaar 1 en 2

e.scheltema@lelylyceum.nl

 

 

 

Judith Gerritsen

Teamleider havo/vwo leerjaar 3 t/m 6

j.gerritsen@lelylyceum.nl

 

 

 

 

Zorgcoördinator

Maaike Krabbenbos, m.krabbenbos@lelylyceum.nl

 

Financiën

Dikra El Mourabit, d.elmourabit@lelylyceum.nl
 

Personeelszaken

Cindy Kuster, c.kuster@lelylyceum.nl
 

Hoofd Administratie

Imane Naime, i.naime@lelylyceum.nl
Algemeen e-mail adres voor Administratie: lla@lelylyceum.nl
 

Hoofd Conciërge

Pierre van den Broek, p.vandenbroek@lelylyceum.nl
 

Verzuimcoördinator

Natasha Ost, n.ost@lelylyceum.nl 

Algemeen e-mail adres voor Verzuim: verzuim@lelylyceum.nl

 

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht geeft advies aan en houdt toezicht op de uitvoering van de taken door het College van Bestuur.

De leden van de Raad van Toezicht zijn:

• drs. Harrie Bemelmans MBA (voorzitter)

• ir. Andro Bottse MBA

• Betty Heimans-Polk

• dr. Raphie Hayat

• Joop Overmars

 

Vertrouwenspersoon

Als leerlingen of medewerkers klachten hebben over de aantasting van de persoonlijke integriteit (agressie, geweld, discriminatie of seksuele intimidatie) kunnen zij terecht bij een vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon biedt begeleiding en een luisterend oor.

Op onze school zijn twee vertrouwenspersonen: