Onze sterke punten

Onze sterke punten

We zijn een veilige school

Onze leerlingen geven de school een 9 voor sociale veiligheid. We kennen een grote sociale controle. Onze pedagogische medewerkers zorgen voor een prettige, rustige en veilige sfeer op school.

We dagen je uit om door te stromen naar een hoger niveau

Je komt pas aan presteren toe, als je daarvoor de kans krijgt. Op het Ir. Lely Lyceum krijg je die kans! Door de persoonlijke aandacht maken wij het je mogelijk om door te stromen van mavo naar havo, en van havo naar atheneum of gymnasium. Landelijk stroomt gemiddeld 7% af naar een lager niveau, bij ons op het Lely stroomt ruim 30% door naar een hoger niveau. We leggen de lat hoog en geven leerlingen kansen. Geen afrekencultuur, maar een school waar je gestimuleerd wordt het beste uit jezelf te halen.

Afhankelijk van het basisschooladvies en aanvullende gegevens plaatsen we een leerling in één van deze brugklastypen. In onze onderwijsvisie gaan wij ervan uit dat de leerling het beste gebaat is door uitgedaagd te worden door hem of haar te plaatsen in het hoogste niveau. Dat geldt vooral bij een combinatie-advies. Uit ervaring blijkt dat veel leerlingen in staat zijn om op die manier uiteindelijk het diploma te halen op het hoogste niveau.

Eigentijds, uitdagend onderwijs

We zijn een officieel erkende Technasium school. Als je kiest voor Technasium, volg je vier uur per week het vak ‘Onderzoek & Ontwerpen’. Je gaat dan aan de slag met vraagstukken van échte opdrachtgevers uit het bedrijfsleven of wetenschap. Het Ir. Lely Lyceum is een van de 100 technasiumscholen van Nederland, waarvan er zich 4 in Amsterdam bevinden. Bijzonder is dat wij Technasiumonderwijs op alle niveaus aanbieden (op havo en vwo ‘Onderzoek & Ontwerpen’ en op mavo ‘Technologie & Toepassing’ geheten), als enige school in Amsterdam!

Met onze 46 nationaliteiten is onze school een échte internationale gemeenschap en daarmee een weerspiegeling van het sterk internationaal georiënteerde Amsterdam. We stimuleren internationale contacten door verschillende (buitenschoolse) projecten en studiereizen. Het Ir. Lely Lyceum is een officieel erkende junior TTO-school (tweetalig onderwijs) en Engels wordt gegeven op Cambridge niveau (predicaat Cambridge International School). Wij maken deel uit van Global Citizen Network (internationalisering en wereldburgerschap) en de International Business School is in ontwikkeling. Je werkt dan door middel van excursies, projecten en gastsprekers aan kennis en vaardigheden op het gebied van internationaal ondernemen, netwerken, onderzoeken en leiding geven.

Empowerment door (buitenschoolse) activiteiten

Samen met jou vergroten wij je zelfvertrouwen, zelfbewustzijn en positief zelfbeeld. Dat noemen we: Empowerment. We gaan met jou op zoek naar de kracht en overtuiging om dingen te doen die je nog niet eerder deed. We stimuleren je om te laten zien wat je kunt bij een van onze (buitenschoolse) activiteiten. Geef je talent alle kans!

Een sterk extern netwerk voor onze leerlingen

Het gaat goed met onze school. We zijn een van de sterkst groeiende scholen van Amsterdam. We brengen onze leerlingen in contact met vooraanstaande personen uit het bedrijfsleven, de politiek, wetenschap, de culturele sector, de sportwereld, de muziek, etc. Bekende en minder bekende, maar altijd inspirerende personen bezoeken met regelmaat onze school. Bijvoorbeeld ministers, leden van het Koninklijk Huis, burgemeesters en stadsdeelvoorzitters. CEO’s en directeuren van internationale, maar ook van lokale bedrijven. Bekende schrijvers en filmmakers. Software ontwikkelaars en kunstenaars. Profvoetballers en muziekartiesten. Ze vertellen over hun levensloop, hun werk of bijzondere ervaringen. Daar leer je als leerling ook heel veel van. Het Ir. Lely Lyceum brengt je in contact met al deze mensen!

Modern Gymnasium in Amsterdam-Zuidoost

Op het gymnasium volg je een bijzondere opleiding. Naast alle vakken op het vwo bestudeer je de taal en cultuur van de oude Grieken en Romeinen. Het zijn de pioniers van onze democratie, bouwkunst, literatuur, filosofie en theater. Je zult ontdekken hoe onze samenleving in die klassieke cultuur haar oorsprong vindt. Dit ga je ook met eigen ogen zien door onze culturele reizen naar Tongeren en Rome. Als jongste Gymnasium van de stad geeft het Ir. Lely Lyceum maken wij graag gebruik van de kennis en kunde van een van de oudste gymnasia van Amsterdam. Daarom heeft het Ir. Lely Lyceum een inhoudelijke samenwerking met het Vossius Gymnasium. Ons Gymnasium is de eerste en enige van Zuidoost. En dat is bijzonder! Daarom is er veel aandacht voor in de pers. Onze Klassieke Talen docent Kurano Bigiman is zelfs verkozen tot Amsterdammer van het Jaar 2020 en in NRC Handelsblad verscheen dit artikel over ons Gymnasium.

Ontwikkeling volgen

Wij zijn een relatief kleine school en kennen de leerlingen goed, ook vanwege onze persoonlijke aanpak. Elke leerling hebben we precies in beeld. Elk jaar bekijken we zorgvuldig of de leerling nog op het juiste niveau les krijgt en hoe hij zich ontwikkelt. We letten daarbij op:

  • cijfers
  • werkhouding
  • studievaardigheden
  • sociale vaardigheden
  • capaciteiten

Samen met de leerling en zijn/haar ouders bespreekt de mentor regelmatig de stand van zaken.

We dagen leerlingen altijd uit om
door te stromen naar een hoger niveau!

Uitstekende score

Leerlingen ontwikkelen zich ook na groep 8 nog. Daarom blijven wij het leerproces continu monitoren. Ons motto is dan ook: kansen creëren, kansen krijgen, kansen pakken. Wij staan bekend om onze ambitie en inzet op dit vlak. Leerlingen kunnen zowel na het eerste als het tweede leerjaar doorstromen naar een hoger niveau. Dat stimuleren we aan alle kanten. Onze school heeft een uitstekende score voor doorstromen naar een hoger niveau:

  • 69% van onze havo-leerlingen zit in het derde leerjaar boven het niveau van hun basisschooladvies.
  • 33% van onze vwo-leerlingen zit in het derde leerjaar boven het niveau van hun basisschooladvies.

Meer informatie

Neem voor meer informatie over de brugklas contact op met:

Mevr. Nathalie Devis
Teamleider mavo klas 1
n.devis@lelylyceum.nl
020 56 33 050

Mevr. Elka Scheltema
Teamleider h/v  onderbouw
e.scheltema@lelylyceum.nl
020 56 33 050