Login

Onze sterke punten

We zijn een veilige school

Onze leerlingen geven de school een 9 voor sociale veiligheid1. We kennen een grote sociale controle. Onze pedagogische medewerkers zorgen voor een prettige, rustige en veilige sfeer op school.

We dagen je uit om door te stromen naar een hoger niveau

Je komt pas aan presteren toe, als je daarvoor de kans krijgt. Op het Ir. Lely Lyceum krijg je die kans! Door de persoonlijke aandacht maken wij het je mogelijk om door te stromen van mavo naar havo en van havo naar atheneum of gymnasium:

  • 69% van onze havo-leerlingen zit in leerjaar 3 boven het niveau van hun basisschooladvies1.
  • 33% van onze vwo-leerlingen zit in leerjaar 3 boven het niveau van hun basisschooladvies1.

Onderzoeksvaardigheden en internationalisering

We zijn een officieel erkende junior TTO (tweetalig onderwijs) en WON (wetenschapsoriëntatie) school. Met onze 46 nationaliteiten is onze school een échte internationale gemeenschap. We stimuleren internationale contacten door verschillende (buitenschoolse) projecten en studiereizen.  

Empowerment door (buitenschoolse) activiteiten

Samen met jou vergroten wij je zelfvertrouwen, zelfbewustzijn en positief zelfbeeld. Dat noemen we: Empowerment. We gaan met jou op zoek naar de kracht en overtuiging om dingen te doen die je nog niet eerder deed. We stimuleren je om te laten zien wat je kunt bij een van onze (buitenschoolse) activiteiten. Geef je talent alle kans!

Modern Gymnasium in Amsterdam-Zuidoost

Op het gymnasium volg je een bijzondere opleiding. Naast alle vakken op het vwo bestudeer je de taal en cultuur van de oude Grieken en Romeinen. Het zijn de pioniers van onze democratie, bouwkunst, literatuur, filosofie en theater. Je zult ontdekken hoe onze samenleving in die klassieke cultuur haar oorsprong vindt. Dit ga je ook met eigen ogen zien door onze culturele reizen naar Trier en Rome. Als jongste Gymnasium van de stad geeft het Ir. Lely Lyceum een eigentijdse invulling geven aan de klassieke traditie. Kom naar onze voorlichtingsdagen en ontdek hoe we dat precies doen!

1Bron: Scholenopdekaart.nl

Ir. Lely Lyceum

Contact

Ir. Lely Lyceum
Ravenswaaipad 3
1106 AW Amsterdam
Tel: 020 56 33 050
E-mail: info@lelylyceum.nl