Login

Medezeggenschapsraad

Aan elke gemeentelijke school is een medezeggenschapsraad (MR) verbonden. Deze raad wordt rechtstreeks door en uit de volgende geledingen gekozen:

 • personeel
 • ouders
 • leerlingen

De MR is bevoegd tot bespreking van alle aangelegenheden de school betreffende. Zij bevordert naar vermogen openheid, openbaarheid en onderling overleg in de school. De verslaggeving is ter inzage.

Correspondentie met de MR kan via een e-mail naar mr@lelylyceum.nlDe leden zijn:

Personeelsleden:

 • Dhr. F.J.M. Voet (voorzitter MR)
 • Dhr. M.H.J. Aarts
 • Mw. C. Chin A Kwie
 • Mw. H. Lutgendorff
 • Dhr. M. Huig (secretaris PMR)
 • Dhr. I. Younis

 

Ouders:

 • Dhr. M. Maartens
 • Mw. D. Slijngard
 • Mw. M. Smiet
 •  

  Leerlingen:

  A. Issa

  M. Issa

  R. Naab