Login

Vwo

Bij ons is het mogelijk om gelijk als vwo-er te starten.
Daarnaast is het ook mogelijk om in een zogenaamde dakpanklas havo/vwo te starten. Aan het eind van het tweede leerjaar ga je dan naar 3 havo of naar 3 vwo.

Onze vwo-afdeling bestaat uit gymnasium en atheneum. In klas 1 t/m 3 wordt er in vakoverstijgende projecten gewerkt aan het aanleren van academische vaardigheden.

Platform Wetenschapsoriëntatie Nederland (WON) en contacten met diverse universiteiten

het Ir. Lely Lyceum is aangesloten bij het Platform Wetenschapsoriëntatie Nederland. Daarnaast zijn wij aangesloten bij The University College van de Vrije Universiteit. Ook hebben wij goede contacten met het Amsterdam University College.

Wetenschapsoriëntatie

Vanaf leerjaar 1 wordt het vak wetenschapsoriëntatie aangeboden, waarin de leerlingen:

• ontdekken wat alpha-, bèta- en gammawetenschappen inhouden
• intensief wetenschappelijk leren denken en werken
• zelf onderzoek doen, soms samen met wetenschappers
• ontdekken waar hun talenten en voorkeuren liggen

Ook wordt vanaf klas 1 het vak filosofie aangeboden.

 

Algemene, sociale en persoonlijke ontwikkeling via de 'Agora'

In de bovenbouw kennen we de Agora, waarin gewerkt wordt aan algemene, sociale en persoonlijke ontwikkeling. We vinden het belangrijk dat onze leerlingen naast kennis ook leren welke bijdrage zij kunnen leveren aan de wereld om hen heen.
In klas 3 van het vwo kiezen leerlingen een stroom voor de vierde klas: liberal arts of science.

 

Aan het einde van klas 4 kiezen de leerlingen vervolgens een profiel. Liberal arts geeft toegang tot Economie & Maatschappij en Cultuur & Maatschappij. Science geeft toegang tot Natuur & Techniek en Natuur & Gezondheid.

De vier profielen op het Ir. Lely Lyceum:
  • Natuur en Techniek met wiskunde B, natuurkunde, scheikunde en biologie
  • Natuur en Gezondheid met wiskunde A, natuurkunde, scheikunde en biologie
  • Economie en Maatschappij met wiskunde A of B, economie, geschiedenis en aardrijkskunde of management & organisatie
  • Cultuur en Maatschappij met wiskunde C, geschiedenis, tekenen en aardrijkskunde en tekenen of economie

 

Het gemeenschappelijk deel

Het programma van 5 en 6 vwo bevat naast de genoemde profielvakken zeven verplichte vakken uit het gemeenschappelijke deel: Nederlands, Engels, Frans of Duits, maatschappijleer, algemene natuurwetenschappen (anw), culturele en kunstzinnige vorming en lichamelijke opvoeding.

Het vrije deel

Daarnaast moeten de leerlingen nog minstens één extra vak kiezen, het zogenaamde keuzevak in het vrije deel. Bijvoorbeeld Spaans, tekenen of management en organisatie. Het diploma vwo geeft toegang tot universitaire studies en hogere beroepsopleidingen.

 

Uitgebreide informatie

Bekijk voor meer informatie onze schoolgids

Ir. Lely Lyceum

Contact

Ir. Lely Lyceum
Ravenswaaipad 3
1106 AW Amsterdam
Tel: 020 56 33 050
Fax: 020 56 33 051
E-mail: info@lelylyceum.nl