Ouders & Lely
Ontwikkeling leerlingen in kaart

Gedurende het eerste leerjaar wordt voortdurend bekeken hoe de leerlingen zich ontwikkelen. Daarbij wordt met name gelet op de cijfers, de werkhouding, de studievaardigheden, de sociale vaardigheden en de capaciteiten. Ook worden in leerjaar 1 twee Cito-toetsen afgenomen om de ontwikkeling van de leerlingen in kaart te brengen. De mentor bespreekt met de ouders/verzorgers en de leerling de stand van zaken op deze gebieden.


Vraag en antwoord

Leren is meer dan de kortste weg naar een diploma. Een goed cijfer is natuurlijk fijn, maar er is meer dan dat. Bij het Ir. Lely Lyceum kijken we naar het totaalplaatje. We zetten de leerling centraal, niet het cijfer, de toets of het examen.

Dus gaat het bij ons om: waar ligt zijn of haar talent? Waar moeten we extra aandacht aan geven? Hoe raakt hij of zij geïnspireerd? Pas dan bereiden we leerlingen goed voor op de toekomst.

Wat zijn de sterke punten van het Ir. Lely Lyceum?
«
«

Het Ir. Lely Lyceum staat voor:

 • koersvast

 • toekomstgericht

 • betrokken

 • grensverleggend

Deze vier punten zijn onze kernwaarden: onze drijfveren waarom we de dingen doen zoals we ze doen.

 

Lees meer in onze Schoolgids 2019-2020.

 

Wat is de grondslag van het Ir. Lely Lyceum?
«
«

Het Ir. Lely Lyceum is een scholengemeenschap voor openbaar voortgezet onderwijs. Dat betekent dat alle leerlingen, ongeacht hun achtergrond, van harte welkom zijn bij ons.

We zijn een scholengemeenschap voor

 • gymnasium

 • atheneum

 • havo

 • mavo

Hoe groot is de school?
«
«

In het schooljaar 2019-2020 zitten er 822 leerlingen op onze school. Verdeeld over 35 klassen.

Dat betekent dat de klassen niet heel groot zijn. Prettig voor leerling én docent.

Heeft het Ir. Lely Lyceum een wachtlijst?
«
«

Meestal niet. Net zoals alle andere scholen in Amsterdam, wordt gewerkt met de voorkeurslijst. Leerlingen krijgen medio groep 8 van de basisschool een voorkeurslijst die past bij het gegeven advies. Als het Ir. Lely Lyceum op de eerste plaats op de voorkeurslijst wordt gezet, dan wordt de leerling in 99% van de gevallen ook geplaatst op onze school. Dat geldt voor elke richting: mavo, havo, atheneum, gymnasium, Technasium en het tweetalig onderwijs.

 

Wat zijn de schoolkosten per jaar?
«
«

De schoolkosten voor het schooljaar 2020-2021 vindt u hier.

 

Hoe lang bestaat het Ir. Lely Lyceum al?
«
«

De school is opgericht in 1865 als Eerste HBS en is daarmee de oudste school voor het voortgezet onderwijs in Amsterdam. De school was gevestigd aan de Keizersgracht. In 1963 werd de naam gewijzigd in Ir. Lely Lyceum, naar oud-leerling Cornelis Lely. Cornelis Lely was een belangrijke ingenieur en politicus: de Zuiderzeewerken zijn grotendeels uitgevoerd volgens zijn plannen. In 1980 verhuisde de scholengemeenschap van de binnenstad naar de huidige locatie. De naam werd veranderd in Scholengemeenschap Reigersbos. Sinds 2018 is de naam weer Ir. Lely Lyceum.

Wat organiseert het Ir. Lely Lyceum aan buitenschoolse activiteiten?
«
«

Elke week voor de schoolvakanties zijn er activiteitenweken, vol met buitenschoolse activiteiten.

Denk aan excursies en bedrijfsbezoeken. Leerlingen krijgen bijvoorbeeld gastlessen van bedrijven als ING en Baker McKenzie.

 

Bij het AMC is het Ir. Lely Lyceum zelfs 'preferred partner': onze bovenbouwleerlingen mogen, in tegenstelling tot andere scholen, daar een snuffelstage doen tijdens onze speciale activiteitenweek.

 

Verder volgen alle leerlingen het hele schooljaar door een programma van culturele en kunstzinnige activiteiten, inclusief theaterbezoeken. In de brugklas gaan alle leerlingen voor de herfstvakantie op kennismakingskamp en de Efteling. In de bovenbouw gaan alle leerlingen voor een werkweek naar het Rome, Berlijn, Parijs of Londen.

 

Bij zowel het Technasium als TTO is er veel aandacht voor leren buiten de les. Daar wordt veel gewerkt in projecten.

 

Door het leren buiten school ontdekken leerlingen de wereld en kijken ze over de grens van Amsterdam, Nederland of Europa. Niet voor niets is onze slogan: Sterk in toekomst!

 

Lees meer over het Extra onderwijsaanbod.

Hoe is de sfeer op jullie school?
«
«

Leerlingen voelen zich snel thuis. We geven elke leerling veel persoonlijke aandacht. Met vragen of problemen kunnen ze altijd bij hun mentor terecht. Ons schoolgebouw draagt ook bij aan een goede sfeer: het is een heel licht en ruim gebouw. Onze voorzieningen zijn tiptop in orde. In elk lokaal zijn moderne touchscreens aanwezig. Er is een groot informatie- en studiecentrum waar leerlingen huiswerk kunnen maken of op computers kunnen werken aan projecten. Een royale kantine waar leerlingen wat kunnen drinken en eten ontbreekt niet.

 
Hoe ziet het introductieprogramma eruit?
«
«

Het introductieprogramma is heel intensief. Dat doen we, omdat we de leerlingen zo snel mogelijk thuis willen laten voelen. Op die manier ervaren ze goed hoe het er op onze school aan toe gaat. In de eerste weken van de brugklas staan groepsvorming en samenwerking centraal. Leerlingen maken klassenafspraken over gedrag, pesten en samenwerking. Voor de herfstvakantie gaan alle brugklassers drie dagen op kennismakingskamp.

Hoeveel huiswerk krijgen leerlingen in de brugklas?
«
«

De eerste weken wordt de hoeveelheid huiswerk langzaam opgebouwd. Afhankelijk van het niveau is dit uiteindelijk 1 tot 2 uur per dag. Docenten en mentoren geven de eerste maanden extra instructies en adviezen over hoe het huiswerk te maken en leren.

Wat voor leerlingbegeleiding heeft het Ir. Lely Lyceum?
«
«

Onze leerlingbegeleiding is zoals deze moet zijn: we willen elke leerling optimaal laten functioneren.

Alles over de mentor en de zorgcoördinator leest u hier.

 

Hoe communiceert het Ir. Lely Lyceum met ouders?
«
«

De mentor en de teamleider spelen een belangrijke rol in het contact tussen ouders en de school. De mentor van uw zoon of dochter is het eerste aanspreekpunt. De teamleider is voor les- en leer-overstijgende onderwerpen.

Via het systeem Magister vindt u alle informatie over uw zoon of dochter: cijfers, het rooster en huiswerk. Maar ook of hij/zij te laat was, uit de les gestuurd is, de boeken heeft vergeten of het huiswerk niet gemaakt heeft.

Verder ontvangen alle ouders een paar keer per jaar een digitale nieuwsbrief en worden actuele berichten onder Nieuws op deze website geplaatst.

Wanneer krijgen leerlingen een rapport?
«
«

Alle leerlingen krijgen drie rapporten per jaar:

 • voor de kerstvakantie

 • eind maart

 • eind van het schooljaar (overgangsrapport)

In tegenstelling tot andere scholen betrekken we de ouders bij dit bijzondere moment. De leerling komt namelijk met zijn/haar ouders het rapport ophalen bij de mentor. Samen bespreken ze de resultaten en het functioneren van de leerling. Op deze manier onderstrepen we onze betrokkenheid bij zowel ouders als leerlingen.

Hoe gaat het Ir. Lely Lyceum om met lesuitval?
«
«

In de onderbouw vermijden we tussenuren zoveel mogelijk. Docenten die ziek zijn worden vervangen. Eventueel wordt er in het lesrooster geschoven.

In de bovenbouw kunnen leerlingen bij tussenuren gebruik maken van het studiecentrum.

Mogen leerlingen van het terrein af?
«
«

Brugklassers mogen tijdens de pauzes niet van het schoolterrein af. Speciaal voor hen wordt momenteel de binnentuin gerenoveerd.

Wat is jullie beleid ten aanzien van pesten?
«
«

Pesten wordt direct de kop ingedrukt. We hanteren een zero-tolerance beleid. Als er toch gepest wordt, gaan we direct in gesprek met de betrokkenen en volgen er zonodig maatregelen.

Maar vaak is dat niet nodig. Onze leerlingen geven het Ir. Lely Lyceum een 9 voor sociale veiligheid.

Meer informatie

Bekijk voor meer informatie onze schoolgids.