Overstappen van een andere school of naar een andere richting

Zit uw kind op een andere school in het voortgezet onderwijs en wil hij/zij overstappen naar het Ir. Lely Lyceum? Of wil uw kind van mavo-4 naar havo-4 doorstromen? Wij bieden de leerling optimale begeleiding om de overstap van hun oude school naar onze school zo gemakkelijk en comfortabel mogelijk te maken.

 

Inschrijfprocedure instructie:
Let op: de inschrijving wordt alleen in behandeling genomen als het dossier compleet is. Na ontvangst van (alle) benodigde documenten zullen wij bepalen of uw kind plaatsbaar is bij ons op school. 
Er wordt bij een schoolwisseling contact opgenomen met de school van herkomst. Vervolgens zal worden besloten of uw kind op onze school geplaatst kan worden. De teamleider neemt contact met u op voor een gesprek. U krijgt een definitief antwoord
in de week van 18 juli.

 

Graag bij de huidige school van uw kind de onderstaande documenten digitaal opvragen en uploaden in het inschrijfformulier via onderstaande link. 
 
Stap 1: Verzamelen van documenten bij de huidige school  

 • Schoolwisselaarsformulier / Overstapdossier 
 • Cijferlijst of rapport  
 • Verzuimlijst  
 • OPP / handelingsplan
  (indien van toepassing bij doubleren, afstromers en opstromers) 
 • Oki Doc van de basisschool (indien beschikbaar) 
 • Aanmelding voor een eind examenklas? graag het PTA programma toevoegen 
 • Instroom klas 5/6? aanleveren cijferlijst afgesloten vakken 


Stap 2: Zelf aanleveren 

 • Kopie paspoort / ID bewijs van de leerling 

 
Stap 3: Aanmeldformulier invullen

Het inschrijfformulier zal binnenkort online zijn. 

 • Onderteken het inschrijfformulier en upload alle vereiste documenten.  
 • Controleer voor het verzenden alle ingevulde velden.  
 • Vul uw emailadres in en klik op verzenden. 

 

Zodra u het inschrijfformulier heeft verzonden ontvangt u van ons een bevestigingsmail. 
 

Voor vragen of ondersteuning kunt de leerlingenadministratie bereiken via:
Telefoon: 020 56 33 050
Email: lla@lelylyceum.nl 
 
Bekijk de criteria om over te stappen van mavo naar havo en van havo naar vwo hier.