terug naar overzicht
Update coronavirus

Update coronavirus

12-03-2020

Zoals u wellicht heeft vernomen, heeft er vanmiddag een kabinetsoverleg plaatsgevonden over de huidige situatie omtrent het coronavirus. Om verdere verspreiding van het virus te voorkomen, is er een aantal maatregelen genomen. U kunt deze maatregelen lezen op de websites van het RIVM en de GGD Amsterdam. Het kabinet heeft op basis van de adviezen van het RIVM besloten om de scholen niet te sluiten. De redenen hiervoor zijn dat jongeren niet behoren tot een risicogroep en er weinig besmettingen zijn op scholen. Het Ir. Lely Lyceum volgt de richtlijnen van het RIVM en de GGD Amsterdam. Dit betekent dat de school open is en dat uw zoon/dochter naar school kan gaan.

Wij nemen de reeds bekende maatregelen op school in acht [regelmatig handen wassen met zeep, geen handen schudden, hoesten en niezen in de elleboog en papieren zakdoekjes gebruiken]. Mocht uw zoon/dochter veel hoesten, verkoudheidsverschijnselen of koorts hebben, meld uw kind dan ziek en neem telefonisch contact op met de huisarts.

Het is veilig voor de leerlingen en medewerkers om naar school te gaan. Er zijn tot op heden [13 maart 13.00 uur] geen coronabesmettingen bij ons op school gemeld. Uiteraard houden wij de situatie dagelijks in de gaten en zullen wij u indien nodig informeren over de stand van zaken.