terug naar overzicht
Onderwijs na de meivakantie, aanpassingen bevorderingsnormen en PTA i.v.m. corona

Onderwijs na de meivakantie, aanpassingen bevorderingsnormen en PTA i.v.m. corona

22-04-2020

Geachte ouder[s]/verzorger[s], beste leerlingen,

Hopelijk gaat het goed met u en uw gezin en zijn de leerlingen langzamerhand gewend geraakt aan het onderwijs op afstand. 

Wij krijgen te horen dat leerlingen het schoolleven erg missen, met name het contact met docenten en medeleerlingen. Ook wij missen de leerling. Een school zonder docenten en leerlingen is niet zoals het moet zijn, een bruisende omgeving waarin we van en met elkaar leren.

Gisteren heeft de overheid het besluit genomen dat het voortgezet onderwijs nog tot 1 juni geduld moet hebben met het starten van een [aangepast] programma op school. Tot die tijd blijven we dus onderwijs op afstand verzorgen. We zijn ons er van bewust dat dit veel vraagt van de leerlingen, ouders en medewerkers van school. Helaas is er in de huidige situatie geen andere mogelijkheid. We zijn trots op de leerlingen, omdat zij zich in zo’n korte tijd aangepast hebben aan deze omstandigheden. Neem als ouder, verzorger of leerling gerust contact op met de mentor, als er zorgen zijn of wanneer er zich problemen voordoen. Samen kijken we naar de gepaste oplossing.

Voor de leerlingen van de eindexamenklassen gaan ook na de meivakantie door met het afronden van de schoolexamens. Dit met strikte inachtneming van de richtlijnen van de overheid en het RIVM. Een brief met informatie wordt apart naar de examenleerlingen gestuurd.

Na de meivakantie gelden de volgende afspraken:

  • Elke klas zal per vak minimaal één online lesmoment hebben.
  • Op vrijdag 8 mei en/of maandag 11 mei zal de mentor met alle kinderen een kort gesprek zal hebben via Teams. Dit om te spreken over de voortgang en eventuele knelpunten waar leerlingen tegen aan lopen.
  • De leerlingen dienen volgens het rooster in Magister beschikbaar te zijn voor een online les of aan het werk te zijn met opgegeven leerstof. Voor de online lessen geldt een verplichte aanwezigheid. Het verzuim wordt geregistreerd in Magister. Voor de komende tijd is het goed om thuis na te gaan of al het via Magister opgegeven werk van de afgelopen weken is afgerond.

 

Gezien de huidige lastige tijd, hebben wij met instemming van MR, de overgangsnormen voor dit schooljaar aangepast. Wij gaan ons de komende tijd voorbereiden op de vormgeving van het onderwijs op school vanaf 1 juni. Naar verwachting komt half mei de overheid met nadere informatie, waarna verdere berichtgeving volgt. 

Namens alle medewerkers wens ik iedereen een fijne, gezonde en welverdiende vakantie toe. 

Met vriendelijke groet, 

Drs. J. Rijlaarsdam

Rector-bestuurder

Ir. Lely Lyceum