Login

Lely Lyceum goed vertegenwoordigd op bijeenkomst in Pakhuis de Zwijger

Datum : 04-12-2018

Het Ir. Lely Lyceum was afgelopen vrijdagavond met een afvaardiging van docenten, leerlingen en schoolleiding goed vertegenwoordigd bij een bijeenkomst overkansengelijkheid (‘Schoolbesturen aan zet’) in Pakhuis De Zwijger.

In het huidige coalitieakkoord heeft de Gemeente aangegeven te willen werken aan het tegengaan van segregatie, het voorkomen van onderadvisering en het bieden van kansen aan leerlingen om door te stromen naar een hoger niveau. Omdat het Lely Lyceum hier veel succesvolle ervaring mee heeft opgedaan, zijn wij gevraagd om de bijeenkomst middels een panelinterview te openen. Daarbij waren onze rector-bestuurder (Jeroen Rijlaarsdam), docent aardrijkskunde (John Hoogwoud) en 3TTO-leerling Keenan Maartens aan het woord. 

Tijdens de bijeenkomst werden de ambities vanuit de gemeente besproken. Centraal stond de vraag: Hoe kunnen schoolbesturen, directies en leraren dit in praktijk brengen? Wat zijn belangrijke stappen richting inclusief onderwijs?

We kunnen terugkijken op een inspirerende avond!

Ir. Lely Lyceum

Contact

Ir. Lely Lyceum
Ravenswaaipad 3
1106 AW Amsterdam
Tel: 020 56 33 050
E-mail: info@lelylyceum.nl