Login

Wij pesten niet!!!

Datum : 19-10-2018

Wij helpen of melden! In de week voor de herfstvakantie hebben de leerlingen van de brugklas gewerkt aan een anti-pest project. In diverse werkvormen hebben leerlingen gesproken over plagen/pesten, cyberpesten, de gevolgen van pesten en de rol van de groep bij een pestsituatie. Diverse filmpjes zijn bekeken en per situatie is gesproken over welke actie je ondernemen in zo’n situatie. Leerlingen hebben een protestposter gemaakt tegen pesten. Van iedere klas komt de beste poster in de school te hangen. Als afsluiting van het project ondertekenen het manifest tegen pesten, een grote poster met de uitspraak: wij pesten niet, wij helpen of melden! In de mentorlessen zal het onderwerp terugkomen en met name zal aandacht besteed worden aan pesten en social media. Ook in leerjaar 2 zal er een vervolg op dit programma komen. Leerlingen geven in enquêtes onze school een hoog cijfer voor sociale veiligheid. Mede door projecten zoals het anti-pestproject zorgt het Lely Lyceum dat leerlingen ook de komende jaren de school als een veilige leeromgeving blijven ervarenIr. Lely Lyceum

Contact

Ir. Lely Lyceum
Ravenswaaipad 3
1106 AW Amsterdam
Tel: 020 56 33 050
E-mail: info@lelylyceum.nl