terug naar overzicht
Hoe gaat het Ir. Lely Lyceum om met het Coronavirus?

Hoe gaat het Ir. Lely Lyceum om met het Coronavirus?

02-03-2020

Afgelopen week werd bekend dat een Amsterdamse vrouw, haar partner en haar jongste kind besmet zijn geraakt met het nieuwe coronavirus. Twee andere kinderen van het gezin zijn niet besmet. De GGD Amsterdam is op basis van de landelijke protocollen meteen het contactonderzoek in de directe omgeving gestart en heeft waar nodig testen afgenomen. Ook is de GGD in contact met de betrokken mensen en instanties rondom het gezin, waaronder de school en het kinderdagverblijf waar de vrouw geweest is.

Op dit moment zijn verdere maatregelen in de gemeenten Diemen en Amsterdam niet aan de orde. Het huidige overheidsbeleid is gericht op het tegengaan of vertragen van verspreiding van het coronavirus. Het dagelijkse leven waaronder onderwijs of opvang kan daardoor gewoon doorgaan.

Natuurlijk begrijpen we dat de huidige situatie tot vragen leidt van leerlingen en ouders. Bijvoorbeeld over handen schudden, het gebruik van mondkapjes en eventuele gevolgen voor schoolreizen. Wij wijzen u daarvoor op de informatie, richtlijnen en adviezen zoals die opgesteld worden door de Rijksoverheid, het RIVM en de GGD. We verwijzen juist naar deze websites omdat deze de meest recente informatie bevatten.  Voor aanvullende vragen is een landelijk informatienummer beschikbaar: 0800-1351.

Daarnaast geldt dat de belangrijkste maatregelen die men kan nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, zijn:

- Afstand houden bij begroeting

- Was je handen regelmatig

- Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog

- Gebruik papieren zakdoekjes

Deze maatregelen gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken. Het is dus altijd belangrijk om deze op te volgen.