Login

Dag van de Mensenrechten: debat, gastsprekers en op pad met Amnesty!

Datum : 10-12-2018

Afgelopen maandag was de internationale Dag van de Mensenrechten. Al 7 jaar schenkt onze school hier iedere keer, samen met het Comité 4 en 5 mei, weer aandacht aan. In die 70 jaar dat het Verdrag voor de Mensenrechten bestaat is er veel bereikt op het gebied van basisbehoeften, verzet tegen martelen en doodstraf. Maar het werk is nog niet af, zo luidde de oproep van verscheidene mensenrechtenorganisaties. Daarom is het belangrijk om op school voorlichting te geven over de kwetsbaarheid van mensenrechten. Wereldwijd, maar ook in ons eigen Amsterdam. Het Ir. Lely Lyceum steunt deze gedachte van harte en daarom was er maandag een bijzondere dag voor de leerlingen.

Klas 4 en 5 voerden onder leiding van Saskia Bosnie een levendig debat over een aantal stellingen die met mensenrechten te maken hebben. Uiteraard werd het debat ingeleid door een aantal sprekers. De rector opende de ochtend met een pleidooi voor het kritisch leren nadenken, o.a. met een verwijzing naar nepnieuws. Janneke Roos, voorzitter van het Comité 4 en  5 mei Amsterdam Zuidoost, vertelde op indrukwekkende wijze over haar werk in Afghanistan, waar mensenrechten niet altijd worden nageleefd. Vervolgens gaf Patrick Dering van de Amsterdamse organisatie Shelter City een lezing over een aantal persoonlijke verhalen van vluchtelingen die naar Amsterdam zijn gekomen, omdat hun mensenrechten elders geschonden werden. De pijn die de slachtoffers hebben ervaren werd op die manier bijzonder 'voelbaar' voor de aanwezigen.

Sinds dit jaar werkt Amnesty International ook samen met onze school. De aanleiding was overigens ook een historische: het hoofdkantoor van Amnesty is gehuisvest in onze oude schoolgebouw aan de Keizersgracht.  Aan het begin van dit schooljaar zijn leerlingen uit 6 vwo op bezoek geweest bij Amnesty, ‘ons’  oude schooltje dus. Daar hebben zij gesproken over een duurzame samenwerking tussen Amnesty en het Lely Lyceum.
De schrijfactie, waar de ochtend mee afgesloten werd, was daar het eerste, concrete voorbeeld van. Daarnaast zijn de zesdeklassers naar Den Haag gegaan, om daar alle brieven van de actie Write for Rights te overhandigen aan het Ministerie.

We kijken terug op een inspirerende dag!

Ir. Lely Lyceum

Contact

Ir. Lely Lyceum
Ravenswaaipad 3
1106 AW Amsterdam
Tel: 020 56 33 050
E-mail: info@lelylyceum.nl