Login

Nationale Kunstweek

Datum : 12-11-2018

Deze week is de nationale Kunstweek. Bij een groot aantal kunstinstellingen en galerieën zijn er allerlei activiteiten, waardoor beeldende kunst ruim een week lang nog aantrekkelijker is om van te genieten.

Ook op het Ir. Lely Lyceum speelt kunst en cultuur een belangrijke rol. In het kader van de Kunstweek legt de sectie Kunst van onze school uit waarom:

Kunst prikkelt, roept bewondering en emotie op, communiceert en schuurt, stimuleert creativiteit, verbeeldingskracht en oplossend vermogen, maakt flexibel in denken, levert commentaar, zorgt voor reactie, verbindt en is een spiegel van de samenleving Kunst en cultuur zijn onmisbaar onderdeel van het leven en helpen leerlingen de wereld te onderzoeken. Daarom vinden wij het belangrijk dat leerlingen in onze kunstlessen zelf experimenteren en ontdekken hoe ze met verschillende materialen kunst kunnen maken. Ook leren ze naar kunst te kijken en erover te praten. Zo dragen onze lessen bij aan bewustzijn van de eigen culturele achtergrond en van andere culturen. Leerlingen ontdekken op die manier wie ze zelf zijn en leren zich te verhouden tot de wereld om zich heen.

In de kunstlessen op het Ir. Lely Lyceum krijgen leerlingen verschillende opdrachten om hun eigen creativiteit te ontwikkelen. Maak maar een vervreemdende wereld door verschillende beelden en technieken te combineren bijvoorbeeld. Kleuren mengen, naar de waarneming tekenen, linosneden, fotografie, aquarelleren, perspectief tekenen en buitenstudies zijn enkele opdrachten en technieken die aan bod komen. Voor het vak CKV verkennen leerlingen kunst in de openbare ruimte in hun eigen buurt. Ze bedenken, spelen en editen hun eigen korte film in Eye. Daarnaast staan bezoeken aan theater- en dansvoorstellingen met interactieve workshops en museabezoeken op het programma.  

De leerlingen vormen straks de toekomst. De samenleving wordt steeds complexer en nieuwe technieken volgen elkaar steeds sneller op. Het tempo en de afwisseling van beelden om ons heen neemt enorm toe. Kunst helpt leerlingen om grip te krijgen op deze visueel gedomineerde wereld. Ze verwerven in de kunstlessen essentiële vaardigheden voor hun toekomst, want de maatschappij van morgen heeft innovatieve, flexibele, open en creatieve geesten nodig. Leerlingen op het Ir. Lely Lyceum kunnen tekenen als examenvak kiezen op de mavo, havo en het vwo. Alle leerlingen in 3 mavo, 4 havo en 4 en 5 vwo krijgen CKV. Daarnaast kunnen leerlingen kiezen voor verschillende kunstzinnige activiteiten in het naschoolse programma van onze school.  

Ir. Lely Lyceum

Contact

Ir. Lely Lyceum
Ravenswaaipad 3
1106 AW Amsterdam
Tel: 020 56 33 050
E-mail: info@lelylyceum.nl