Login

Schoolpas

  • Elke leerling krijgt een schoolpas uitgereikt.
  • Deze pas is een persoonlijke identiteitskaart voorzien van een chip.
  • De pas wordt gebruikt voor alle betalingen in de school en bij de registratie van het te laat komen.
  • De leerling is verplicht deze pas op de schooldagen en bij schoolactiviteiten bij zich te hebben en op verzoek van medewerkers van de school te tonen.
  • Verlies wordt onmiddellijk gemeld bij de coördinator. De kosten voor een vervangende pas bedragen € 10,00 en komen ten laste van de leerling.
  • De leerling die op schooldagen niet in het bezit is van zijn/haar pas, kan naar huis gestuurd worden om de pas te halen.

Handleiding schoolpas

Ir. Lely Lyceum

Contact

Ir. Lely Lyceum
Ravenswaaipad 3
1106 AW Amsterdam
Tel: 020 56 33 050
E-mail: info@lelylyceum.nl