Login

Vertrouwenspersoon

Voor klachten over de aantasting van de persoonlijke integriteit (agressie, geweld, discriminatie en seksuele intimidatie) kan contact op worden genomen met de interne contactpersoon, die functioneert als een luisterend oor en de route kan aangeven die gevolgd moet of kan worden.

intern contactpersoon:

dhr. C. Jungerman   c.jungerman@lelylyceum.nl
mw. drs. H. Lutgendorff   h.lutgendorff@lelylyceum.nl

Naast de interne contactpersoon is er een externe vertrouwenspersoon. Mw drs. H. de Jong is aangesteld als extern vertrouwenspersoon.

mw. drs. H de Jong   info@heleendejongadvies.nl
adres  

Bellevuelaan 96
2012 BX Haarlem

06-25024555