Login

Inspectie van het Onderwijs

Alle scholen voor voortgezet onderwijs staan onder toezicht van de inspectie van het onderwijs. Het postadres en het bezoekadres van de Inspectie van het Onderwijs Toezicht VO is:

postadres    Postbus 2730, 3500 GS Utrecht 
bezoekadres   Park Voorn 4, 3544 AC Utrecht
telefoon   088 699 6060
telefoon voor ouders/verzorgers:   1400 (bereikbaar op werkdagen tussen 08.00 en 20.00 uur)
website   www.onderwijsinspectie.nl