Login

Vmbo-k

Vmbo betekent Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs. Leerlingen met een vmbo-diploma kunnen doorstromen naar het Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO). Leerlingen die in het bezit zijn van een vmbo-t-diploma kunnen onder speciale voorwaarden doorstromen naar het havo.

het Ir. Lely Lyceum kent binnen de sectie vmbo twee leerwegen die toegang geven tot het middelbaar beroepsonderwijs:
- de theoretische leerweg (vmbo-t)
- de kaderberoepsgerichte leerweg (vmbo-k)

Deze leerwegen van het vmbo geven toegang tot niveau 3/4 van het mbo. In de kaderberoepsgerichte leerweg biedthet Ir. Lely Lyceum de sector handel/administratie aan.

Gedurende de opleiding volgen de leerlingen een doorlopend programma loopbaanoriëntatie en -begeleiding. De loopbaanoriëntatie bestaat in het eerste leerjaar uit een serie projecten waarin de leerlingen middels ervaringen, zelfreflectie en loopbaangesprekken een antwoord vinden op de vragen ‘wie ben ik, waar ben ik goed in en wat wil ik’. Een loopbaancoach begeleidt de leerlingen in dit proces. In het tweede leerjaar staat de sectorkeuze centraal en in leerjaar 3 en 4 de oriëntatie op vervolgopleiding en beroep. Naast projecten over de verschillende sectoren volgen de leerlingen korte stages en doen een afsluitend project in Diemen. In leerjaar 3 en 4 staat de oriëntatie op vervolgopleiding en beroep centraal.

Het beroepsgericht vmbo (vmbo-k)

het Ir. Lely Lyceum biedt in de bovenbouw het profiel economie en ondernemen aan. Naast de basisvakken is het mogelijk om te kiezen voor verdieping voor wat betreft economie en ondernemen of verbreding met sport en bewegen en veiligheid. Gedurende een groot aantal lesuren per week werken leerlingen op een interactieve wijze aan de beroepsgerichte vakken. Daarnaast krijgen de leerlingen les in Nederlands, Engels, wiskunde, economie, maatschappijleer, lichamelijke oefening en kunstvakken 1.

 

Uitgebreide informatie

Voor meer informatie bekijk de VMBO folder 2016-2017