Login

Wie zijn wij?

Opleidingsschool

Sinds schooljaar 2013-2014 is onze school aangesloten bij het samenwerkingsverband Opleidingsschool ZAAM-ROCTOP. Wij werken samen met de HvA, InHolland, de VU en de VO-scholen uit het samenwerkingsverband. Elke schooljaar lopen 10 tot 15 studenten stage op het Ir. Lely Lyceum.
De Opleidingsschool richt zich op het opleiden van studenten en de professionalisering van docenten. De school werkt aan het vergroten van kennis over onderwijs, het versterken van pedagogische en didactische vaardigheid, het begeleiden van leerlingen en daarmee aan het verbeteren van de prestaties van elk kind.

Naast de cognitieve ontwikkeling zijn maatschappelijke en sociale vaardigheden voor leerlingen belangrijke elementen in de missie en het onderwijsprogramma van het Ir. Lely Lyceum ter voorbereiding op het functioneren in een complexe samenleving. Zelfstandigheid en verantwoordelijkheid zijn essentieel om kinderen tot maximale ontplooiing te brengen. Daarbij wordt de betrokkenheid van de ouders en verzorgers van essentieel belang geacht.

Opleiden op onze school sluit aan bij het competentiegericht opleiden zoals dat op de hogeschool gehanteerd wordt. Het opleiden is er dan ook op gericht om studenten in de context van de onderwijspraktijk te leren op adequate, doelbewuste en gemotiveerde wijze te handelen, dat wil zeggen; passende acties te kiezen en toe te passen om kinderen zo goed mogelijk te laten leren. Daarbij is aandacht voor kennis, vaardigheden en het karakter van de student.
Het Ir. Lely Lyceum biedt maatwerk aan alle studenten die stage lopen. Van studenten vraagt dat een houding die daarbij past: ondernemend, onderzoekend, actief, lerend, communicatief en reflectief zijn daarbij de sleutelwoorden.

Niet alleen de studenten hebben baat bij de stage op het Ir. Lely Lyceum, maar ook de school zelf heeft baat bij het opleiden en begeleiden van studenten, omdat zij veel voor onze leerlingen betekenen. De studenten werken aan projecten binnen de school, begeleiden groepjes leerlingen, geven soms al zelfstandig les, ontwikkelen lesmateriaal, gaan mee op excursie en werkweken.
Ir. Lely Lyceum

Contact

Ir. Lely Lyceum
Ravenswaaipad 3
1106 AW Amsterdam
Tel: 020 56 33 050
E-mail: info@lelylyceum.nl