Login

Vertrouwenspersoon

Voor klachten over de aantasting van de persoonlijke integriteit (agressie, geweld, discriminatie en seksuele intimidatie) kan contact op worden genomen met de interne contactpersoon, die functioneert als een luisterend oor en de route kan aangeven die gevolgd moet of kan worden.

intern contactpersoon:

dhr. C. Jungerman   c.jungerman@lelylyceum.nl
mw. drs. H. Lutgendorff   h.lutgendorff@lelylyceum.nl

 

Naast de interne contactpersoon is er een externe vertrouwenspersoon. Mw drs. H. de Jong is aangesteld als extern vertrouwenspersoon.


extern contactpersoon:

mw. drs. H de Jong   info@heleendejongadvies.nl
adres  

Bellevuelaan 96
2012 BX Haarlem

06-25024555        

 
Ir. Lely Lyceum

Contact

Ir. Lely Lyceum
Ravenswaaipad 3
1106 AW Amsterdam
Tel: 020 56 33 050
E-mail: info@lelylyceum.nl