Login

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op de uitvoering van de taken en de uitoefening van de bevoegdheden door het college van bestuur en staat het College van Bestuur met raad terzijde.

De leden van de Raad van Toezicht zijn:

  • drs. J.H. van der Aa (voorzitter)
  • mw. S. Farouk    
  • mw. B. Heimans-Polk    
  • E. Spek
  • mw. drs. M. van der Zwaag  

Het postadres van de Raad van Toezicht is: Ravenswaaipad 3, 1106 AW Amsterdam

 

Publicatie Raad van Toezicht:

Ir. Lely Lyceum

Contact

Ir. Lely Lyceum
Ravenswaaipad 3
1106 AW Amsterdam
Tel: 020 56 33 050
E-mail: info@lelylyceum.nl