Login

Medezeggenschapsraad

Aan elke gemeentelijke school is een medezeggenschapsraad (MR) verbonden. Deze raad wordt rechtstreeks door en uit de volgende geledingen gekozen:

 • personeel
 • ouders
 • leerlingen

De MR is bevoegd tot bespreking van alle aangelegenheden de school betreffende. Zij bevordert naar vermogen openheid, openbaarheid en onderling overleg in de school. De verslaggeving is ter inzage.

Correspondentie met de MR kan via een e-mail naar mr@lelylyceum.nlDe leden zijn:

Personeelsgeleding:

  • Mw. Heidi Lutgendorff (voorzitter MR)
  • Dhr. Henry Dahlberg
  • Dhr. Michaël Huig
  • Mw. Jáskara Landburg
  • Dhr. Frank Voet
  • Dhr. Irfan Younis


Oudergeleding:

 • Mw. Marjorie Ong-A-Fat
 • Mw. Mirna Smiet
 • Mw. Daniële Slijngard


Leerlingengeleding:

 

 • Darryl Amankwah (1A)
 • Sameh Mikhail (4VA)
 • Ramatu Zheng (2MB)

 

MR Reglementen & Statuten

 

Ir. Lely Lyceum

Contact

Ir. Lely Lyceum
Ravenswaaipad 3
1106 AW Amsterdam
Tel: 020 56 33 050
E-mail: info@lelylyceum.nl