Login

Leerplicht

De leerplicht geldt voor alle leerlingen die in Nederland wonen of langdurig verblijven, ongeacht nationaliteit of religie. In de leerplichtwet staan de rechten en plichten van ouders/verzorgers, leerlingen en schooldirecteuren. Op grond van deze wet moeten ouders/verzorgers hun kind inschrijven op een school. Ouders/verzorgers moeten er ook op toezien dat hun kind ook echt naar school gaat.

De gemeente Amsterdam zorgt voor handhaving van de leerplicht door de inzet van speciale leerplichtambtenaren. Zij gaan na waarom een leerling niet de lessen volgt. Met de leerling en de ouders/verzorgers worden afspraken gemaakt om te zorgen dat de leerling zo spoedig mogelijk weer naar school gaat.

Met vragen over de leerplicht kunt u terecht bij het Bureau Leerplicht Plus van de gemeente Amsterdam:Leerplicht Amsterdam.
Ir. Lely Lyceum

Contact

Ir. Lely Lyceum
Ravenswaaipad 3
1106 AW Amsterdam
Tel: 020 56 33 050
E-mail: info@lelylyceum.nl