Login

Vwo (atheneum/gymnasium)

Bij ons is het mogelijk om gelijk als vwo-er (atheneum of gymnasium) te starten.
Daarnaast is het ook mogelijk om in een zogenaamde dakpanklas havo/vwo te starten. Aan het eind van het tweede leerjaar ga je dan naar 3 havo of naar 3 vwo.

Onze vwo-afdeling bestaat uit gymnasium en atheneum. In klas 1 t/m 3 wordt er in vakoverstijgende projecten gewerkt aan het aanleren van academische vaardigheden.

Het enige Gymnasium in Amsterdam-Zuidoost

De gymnasium opleiding is al jaren erg populair in Amsterdam. Zo populair, dat er geloot of gematcht moet worden voor een plek op een gymnasium. Al ruim twintig jaar is er gesproken over een gymnasium in Amsterdam-Zuidoost. Nu is het eindelijk zover! Met ingang van schooljaar 2019-2020 biedt het Ir. Lely Lyceum de gymnasium opleiding aan. Leerlingen uit Zuidoost hoeven nu dus niet meer het stadsdeel uit om een gymnasium opleiding te volgen. Ook voor leerlingen uit de omgeving, bijvoorbeeld Abcoude, Diemen, Driemond en Weesp, is het Gymnasium nu op korte fietsafstand bereikbaar. Loting en matching voor het gymnasium is bij ons niet aan de orde, we hebben een ruim schoolgebouw met voldoende capaciteit. Bekijk het nieuwsbericht over de Masterclass Latijn voor meer informatie. 'Het Lely' heeft een inhoudelijke samenwerking met het Vossius Gymnasium.

Bekijk dan dit filmpje!Platform Wetenschapsoriëntatie Nederland (WON) en contacten met diverse universiteiten

het Ir. Lely Lyceum is aangesloten bij het Platform Wetenschapsoriëntatie Nederland. Daarnaast zijn wij aangesloten bij The University College van de Vrije Universiteit. Ook hebben wij goede contacten met het Amsterdam University College.

Wetenschapsoriëntatie

Vanaf leerjaar 1 wordt het vak wetenschapsoriëntatie aangeboden, waarin de leerlingen:

• ontdekken wat alpha-, bèta- en gammawetenschappen inhouden
• intensief wetenschappelijk leren denken en werken
• zelf onderzoek doen, soms samen met wetenschappers
• ontdekken waar hun talenten en voorkeuren liggen

 

Bekijk hier een filmpje over de WON:

 


Ook wordt het vak Big History en (vanaf klas 1!) Filosofie aangeboden:

Big History

Big History behandelt 13,8 miljard jaar geschiedenis in 4VWO: het begint met de oerknal en eindigt in het hier en nu. Op deze manier komen vrijwel alle vakken aan bod, maar dan in een groot verhaal: een moderne ontstaansgeschiedenis. Uitgaande van acht drempels waarin zich iets ontwikkelt dat nieuwe mogelijkheden creëert, de zogeheten ‘drempels van toenemende complexiteit’, maken de leerlingen kennis met uiteenlopende wetenschappelijke theorieën en disciplines. Eerst worden de oerknal, het oplichten van de sterren, de vorming van de chemische elementen en ons zonnestelsel en planeet Aarde behandeld. Hier komen de diverse bèta-vakken aan de orde, maar ook aan filosofie en wetenschapsgeschiedenis wordt aandacht besteedt. Daarna komen de drempels ‘leven’, ‘collectief leren’, ‘landbouw en expansie’ en tot slot de drempel over de moderne revolutie en de toekomst aan bod. Leerlingen leren de belangrijkste concepten uit de geologie, biologie en geschiedenis en maken kennis met de psychologie en de cultuurwetenschappen. Door dit grote verhaal leren de leerlingen over de grote wetenschappelijke doorbraken en aan de hand van de zogeheten claimtesters leren leerlingen hoe wetenschappelijke bewijzen tot stand komen. Na het vak Big History zullen leerlingen in staat zijn de verschillende vakken die zij krijgen met elkaar in verband te brengen en onderscheid te maken tussen bewijzen en ongefundeerde aannames.

Filosofie in de onderbouw

Filosofie in de onderbouw bereidt leerlingen voor op zelfstandig leven in de veranderende samenleving. Kennis veroudert snel. Het is daarom belangrijk dat leerlingen cognitieve vaardigheden verwerven waarmee ze op eigen kracht kennis kunnen opdoen. Filosofie speelt hierbij een cruciale rol. Leerlingen krijgen door een inleiding tot de logica inzicht in de basisregels van het logisch redeneren. In het socratisch gesprek oefenen ze met het onderzoeken van vooronderstellingen in abstracte vragen, zoals:  ‘Zijn kinderen eigendom van hun ouders?’, ‘Is veiligheid beter dan vrijheid?’ en ‘Wat is zekere kennis?’

Ook oefenen leerlingen met het beargumenteren van een eigen standpunt over stellingen zoals ‘Democratie is de beste staatsvorm’, ‘Homeopathie is een pseudowetenschap’ en ‘Het is goed om te streven naar het grootste geluk voor het grootst aantal mensen’. Tot slot oefenen leerlingen met het afwegen van verschillende opvattingen ten aanzien van een vraagstuk, bijvoorbeeld verschillende opvattingen van rechtvaardigheid ter beoordeling van de Apartheid in Zuid-Afrika. Bij het vak filosofie draait het om samen denken, leren luisteren naar elkaar en het onderbouwen van eigen standpunten. Naast deze breed inzetbare filosofische vaardigheden doen leerlingen ook basiskennis op van de geschiedenis van de filosofie. Zo krijgen leerlingen een introductie tot verschillende deelgebieden van de filosofie, zoals: 

-Wetenschapsfilosofie: een goed begrip van het verschil tussen wetenschap en pseudowetenschap maakt duidelijk waarom vakken zoals scheikunde en natuurkunde belangrijk zijn. Ook leren leerlingen zin van onzin te scheiden aan de hand van een klein wetenschapsfilosofisch onderzoek. 

-Politieke filosofie: een filosofisch begrip van het liberalisme en het marxisme bieden inzicht in de historische ontwikkelingen van de Koude Oorlog bij het vak geschiedenis. Daarnaast leren leerlingen te debatteren over vrijheid, gelijkheid en solidariteit.

-Ethiek: kennis van ethische theorieën zoals het utilitarisme bieden inzicht in de manier waarop mensen beslissingen (behoren te) maken, en laat de leerlingen nadenken over hoe ze onderbouwd keuzes kunnen maken.   

 

Nieuw onderwijsaanbod op vwo

Naast de komst van het gymnasium, breidt het Lely Lyceum uit met het onderwijs dat gericht is op het maken van opdrachten, het leren plannen, onderzoeken en ontwerpen. Zie voor meer informatie o.a. onze Sterke Punten pagina.

De vier profielen op het Ir. Lely Lyceum:
  • Natuur en Techniek met wiskunde B, natuurkunde, scheikunde en biologie
  • Natuur en Gezondheid met wiskunde A, natuurkunde, scheikunde en biologie
  • Economie en Maatschappij met wiskunde A of B, economie, geschiedenis en aardrijkskunde of management & organisatie
  • Cultuur en Maatschappij met wiskunde C, geschiedenis, tekenen en aardrijkskunde en tekenen of economie

 

Het gemeenschappelijk deel

Het programma van 5 en 6 vwo bevat naast de genoemde profielvakken zeven verplichte vakken uit het gemeenschappelijke deel: Nederlands, Engels, Frans of Duits, maatschappijleer, algemene natuurwetenschappen (anw), culturele en kunstzinnige vorming en lichamelijke opvoeding.

Het vrije deel

Daarnaast moeten de leerlingen nog minstens één extra vak kiezen, het zogenaamde keuzevak in het vrije deel. Bijvoorbeeld Spaans, tekenen of management en organisatie. Het diploma vwo geeft toegang tot universitaire studies en hogere beroepsopleidingen.

 

Uitgebreide informatie

Bekijk voor meer informatie onze schoolgids.

Ir. Lely Lyceum

Contact

Ir. Lely Lyceum
Ravenswaaipad 3
1106 AW Amsterdam
Tel: 020 56 33 050
E-mail: info@lelylyceum.nl