Login

Vmbo-k (tot 2018)

Vmbo betekent Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs. Leerlingen met een vmbo-diploma kunnen doorstromen naar het Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO). Leerlingen die in het bezit zijn van een vmbo-t-diploma kunnen onder speciale voorwaarden doorstromen naar het havo.

het Ir. Lely Lyceum kent binnen de sectie vmbo twee leerwegen die toegang geven tot het middelbaar beroepsonderwijs:
- de theoretische leerweg (vmbo-t), oftewel de mavo
- de kaderberoepsgerichte leerweg (vmbo-k). Let op: Met ingang van schooljaar 2019-2020 wordt vmbo-kader afgebouwd. Leerlingen kunnen zich dan alleen nog maar voor klas 2 en hoger aanmelden. Er start in 2019-2020 geen vmbo-kader klas meer.

Deze leerwegen van het vmbo geven toegang tot niveau 3/4 van het mbo. In de kaderberoepsgerichte leerweg biedthet Ir. Lely Lyceum de sector handel/administratie aan.

Gedurende de opleiding volgen de leerlingen een doorlopend programma loopbaanoriëntatie en -begeleiding. De loopbaanoriëntatie bestaat in het eerste leerjaar uit een serie projecten waarin de leerlingen middels ervaringen, zelfreflectie en loopbaangesprekken een antwoord vinden op de vragen ‘wie ben ik, waar ben ik goed in en wat wil ik’. Een loopbaancoach begeleidt de leerlingen in dit proces. In het tweede leerjaar staat de sectorkeuze centraal en in leerjaar 3 en 4 de oriëntatie op vervolgopleiding en beroep. Naast projecten over de verschillende sectoren volgen de leerlingen korte stages en doen een afsluitend project in Diemen. In leerjaar 3 en 4 staat de oriëntatie op vervolgopleiding en beroep centraal.

Het beroepsgericht vmbo (vmbo-k)

het Ir. Lely Lyceum biedt in de bovenbouw het profiel economie en ondernemen aan. Naast de basisvakken is het mogelijk om te kiezen voor verdieping voor wat betreft economie en ondernemen of verbreding met sport en bewegen en veiligheid. Gedurende een groot aantal lesuren per week werken leerlingen op een interactieve wijze aan de beroepsgerichte vakken. Daarnaast krijgen de leerlingen les in Nederlands, Engels, wiskunde, economie, maatschappijleer, lichamelijke oefening en kunstvakken 1.

 

Uitgebreide informatie

Bekijk voor meer informatie onze schoolgids.

Ir. Lely Lyceum

Contact

Ir. Lely Lyceum
Ravenswaaipad 3
1106 AW Amsterdam
Tel: 020 56 33 050
E-mail: info@lelylyceum.nl