Login

Tweetalig onderwijs (TTO)

Als school staan we midden in de samenleving die steeds internationaler wordt. Onze school biedt de unieke kans om in twee talen onderwijs te volgen: in het Engels en in het Nederlands. 

Op mavo- havo- en vwo-niveau

Tweetalig onderwijs (TTO) op het Ir. Lely Lyceum biedt de leerlingen:

  • de beheersing van het Engels op een mavo- havo- en vwo-niveau
  • een oriëntatie op ontwikkelingen in de Europese en internationale samenleving
  • een mogelijkheid om te excelleren en het beste uit zichzelf te halen
  • het behalen van het Cambridge First Certificate
  • het behalen van het Cambridge Advanced Exam in de bovenbouw.

het Ir. Lely Lyceum biedt TTO op zowel mavo-, havo- als vwo-niveau voor leerlingen die geïnteresseerd zijn in de wereld om hen heen. Een voorbeeld van een project dat dit schooljaar loopt, is het EU Mind Go Green Project. Neem eens een kijkje op de speciale website!Meer informatie over TTO: Zie de website van het landelijke TTO-netwerk 'Ik kies TTO'.

TTO-Junior School

het Ir. Lely Lyceum is een gecertificeerde TTO-junior school. Kiest een leerling voor Tweetalig Onderwijs dan volgt deze de helft van de vakken in het Engels. Tijdens de lessen wordt veel aandacht besteed aan internationale onderwerpen. De leerlingen die de eerste drie jaar hebben doorlopen krijgen het TTO-junior certificaat van het Europees Platform uitgereikt.

Cambridge Examen

Tweetalig Onderwijs leidt ook op voor de zogeheten Cambridge examens. Dit zijn wereldwijd erkende diploma’s. De TTO-leerlingen krijgen in leerjaar 4 en 5 extra uren Engels waarna zij een advanced Cambridge examen kunnen doen, dat toegang geeft tot internationale vervolgopleidingen.


TTO Promotiefilm Landelijk Netwerk Tweetalig Onderwijs

 

Ir. Lely Lyceum

Contact

Ir. Lely Lyceum
Ravenswaaipad 3
1106 AW Amsterdam
Tel: 020 56 33 050
E-mail: info@lelylyceum.nl