Login

Mavo

Leerlingen met een mavo-diploma kunnen doorstromen naar het Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO) of  kunnen onder speciale voorwaarden doorstromen naar het havo.

Gedurende de opleiding volgen de leerlingen een doorlopend programma loopbaanoriëntatie en -begeleiding. De loopbaanoriëntatie bestaat in het eerste leerjaar uit een serie projecten waarin de leerlingen middels ervaringen, zelfreflectie en loopbaangesprekken een antwoord vinden op de vragen ‘wie ben ik, waar ben ik goed in en wat wil ik’. Een loopbaancoach begeleidt de leerlingen in dit proces. In het tweede leerjaar staat de sectorkeuze centraal en in leerjaar 3 en 4 de oriëntatie op vervolgopleiding en beroep. Naast projecten over de verschillende sectoren volgen de leerlingen korte stages en doen een afsluitend project in Diemen. In leerjaar 3 en 4 staat de oriëntatie op vervolgopleiding en beroep centraal.

mavo 

Op het Ir. Lely Lyceum wordt de mavo aangeboden. De leerlingen die deze leerweg volgen, krijgen les met nadruk op de theoretische vakken. De theoretische leerweg geeft ook toegang tot het havo op het Ir. Lely Lyceum als de vakken op de cijferlijst van de geslaagde vmbo-t-leerling aansluiten op het te kiezen profiel in het havo en de leerling voldoet aan de toelatingseisen.

Aan het einde van het tweede leerjaar kiest de leerling die kan worden toegelaten tot leerjaar 3 van het mavo, een vakkenpakket van 11 examenvakken (waarvan NE/EN/MA/LO verplicht zijn voor iedereen). Bij de keuze wordt rekening gehouden met de vier sectoren die elk een combinatie van eindexamenvakken vormen. De sectoren sluiten goed aan bij de hoofdrichtingen in het mbo en de profielen op het havo. De leerlingen kiezen zo mogelijk een vakkenpakket waarmee zij naar twee of meer sectoren in het mbo kunnen doorstromen.

Maatschappijleer 1 en kunstvakken 1 worden in het derde leerjaar afgesloten. Ook het sectorwerkstuk ronden de leerlingen al in leerjaar 3 af. Aan het einde van het derde leerjaar kiest de leerling die kan worden toegelaten tot leerjaar 4 van het vmbo-t, zijn definitieve examenvakkenpakket. Binnen elk kernpakket zijn Nederlands en Engels verplicht. De leerling doet examen in minimaal zes vakken. Het vak lichamelijke oefening is ook een verplicht vak in leerjaar 4 van het vmbo-t.

De verplichte kernpakketten voor het mavo zijn(leerjaar 4):

  • Zorg en Welzijn met Nederlands, Engels en biologie
  • Techniek met Nederlands, Engels, wiskunde en nask 1
  • Economie met Nederlands, Engels en economie

De decaan van het mavo, de vakdocenten en de mentor adviseren de leerling bij het maken van de keuze van het kernpakket en de keuzevakken.

 

Uitgebreide informatie

Bekijk voor meer informatie onze schoolgids

Ir. Lely Lyceum

Contact

Ir. Lely Lyceum
Ravenswaaipad 3
1106 AW Amsterdam
Tel: 020 56 33 050
E-mail: info@lelylyceum.nl