Login

Internationalisering

Met onze 46 nationaliteiten is onze school een échte internationale gemeenschap en daarmee een weerspiegeling van het sterk internationaal georiënteerde Amsterdam. We stimuleren internationale contacten door verschillende (buitenschoolse) projecten en studiereizen. Het Lely Lyceum werkt daartoe samen met Nuffic, de landelijke organisatie voor internationalisering in het onderwijs.

Het Lely Lyceum is een officieel erkende junior TTO-school (tweetalig onderwijs) en Engels wordt gegeven op Cambridge niveau.

De komende jaren willen internationalisering verder gaan uitbreiden met de keuze voor de International Business School. Je werkt dan door middel van excursies, projecten en gastsprekers aan kennis en vaardigheden op het gebied van internationaal ondernemen, netwerken, onderzoeken en leiding geven.

Waarom internationaliseren?

Een school kan leerlingen op veel manieren voorbereiden op een internationale samenleving. Sommige scholen besteden regelmatig aandacht aan internationale thema’s in de les. Andere scholen wisselen leerlingen uit via reizen. Weer andere scholen voeren de internationale leerroute Elos in, besteden meer aandacht aan een moderne vreemde taal of zetten (zoals het Ir. Lely Lyceum) een tweetalige afdeling (TTO) op."Je in het Engels kunnen uiten", wordt steeds vaker gezien als een van de basisvaardigheden die nodig zijn om een plek op de arbeidsmarkt te kunnen verwerven en om als (wereld)burger te kunnen functioneren. De kerndoelen Engels voor het voortgezet onderwijs bevestigen dit. Internationaliseren vergroot de taalvaardigheid, maar het is meer dan dat. Het verbetert ook de zelfstandigheid en de sociale vaardigheden van leerlingen. Internationaliseren geeft leerlingen daadwerkelijk een bredere kijk op de wereld.


Bron: Internationalisering.nl, Nuffic

Ir. Lely Lyceum

Contact

Ir. Lely Lyceum
Ravenswaaipad 3
1106 AW Amsterdam
Tel: 020 56 33 050
E-mail: info@lelylyceum.nl