Login

Havo

Na de basisvorming (de eerste fase) begint de Tweede Fase. In de bovenbouw van het havo worden naast gemeenschappelijke vakken, vier profielen (Natuur & Techniek, Natuur & Gezondheid, Economie & Maatschappij en Cultuur & Maatschappij) aangeboden, waaruit de leerling een keuze moet maken. Vanaf klas 4 wordt een start gemaakt met het schoolexamen. De verschillende onderdelen van het schoolexamen worden vermeld in het Programma voor Toetsing en Afsluiting (PTA). In de loop van het derde leerjaar havo beginnen de voorbereidingen voor de profielkeuze in de bovenbouw.

De vier profielen op het Ir. Lely Lyceum:
  • Natuur en Techniek met wiskunde B, natuurkunde, scheikunde en biologie
  • Natuur en Gezondheid met wiskunde A, natuurkunde, scheikunde en biologie
  • Economie en Maatschappij met wiskunde A, economie, geschiedenis en aardrijkskunde of management & organisatie
  • Cultuur en Maatschappij met geschiedenis, Frans of Duits, aardrijkskunde en tekenen of een derde moderne vreemde taal

 

Het gemeenschappelijk deel

Het programma van 4 en 5 havo bevat naast de genoemde profielvakken vijf verplichte vakken uit het gemeenschappelijk deel: Nederlands, Engels, maatschappijleer, culturele en kunstzinnige vorming en lichamelijke opvoeding.

Het vrije deel

Daarnaast moeten de leerlingen nog minstens één extra vak kiezen, het zogenaamde keuzevak in het vrije deel. Bijvoorbeeld Spaans of management & organisatie. Het diploma van het havo geeft toegang tot diverse hogere beroepsopleidingen.

Uitgebreide informatie

Bekijk voor meer informatie onze schoolgids.

Ir. Lely Lyceum

Contact

Ir. Lely Lyceum
Ravenswaaipad 3
1106 AW Amsterdam
Tel: 020 56 33 050
E-mail: info@lelylyceum.nl