Login

Brugklas B1

De school heeft positieve verwachtingen van de leerlingen, geeft duidelijke verwachtingen wat studie en gedrag betreft en vindt samenwerking tussen leerlingen, docenten, ouders/verzorgers en basisscholen belangrijk.

Brugklastypes en mogelijkheden om op te stromen

Op het Ir. Lely Lyceum zijn er in het eerste leerjaar vijf soorten klassen, namelijk vwo, havo/vwo, havo, mavo en vmbo-kader. Leerlingen kunnen zowel na het eerste als het tweede leerjaar opstromen naar een hoger niveau. Afhankelijk van het basisschooladvies en aanvullende gegevens wordt een leerling geplaatst in één van deze brugklastypen.

Ontwikkeling leerlingen in kaart

Gedurende het eerste leerjaar wordt voortdurend bekeken hoe de leerlingen zich ontwikkelen. Daarbij wordt met name gelet op de cijfers, de werkhouding, de studievaardigheden, de sociale vaardigheden en de capaciteiten. Ook worden in leerjaar 1 twee Cito-toetsen afgenomen om de ontwikkeling van de leerlingen in kaart te brengen. De mentor bespreekt met de ouders/verzorgers en de leerling de stand van zaken op deze gebieden.

Meer informatie

Bekijk voor meer informatie onze schoolgids.

Ir. Lely Lyceum

Contact

Ir. Lely Lyceum
Ravenswaaipad 3
1106 AW Amsterdam
Tel: 020 56 33 050
E-mail: info@lelylyceum.nl