Login

Schoolondersteuningsprofiel

In dit document kunt u in één oogopslag bekijken welke vormen van ondersteuning het Ir. Lely Lyceum biedt. Dit document is een standaard format. Alle Amsterdamse scholen gebruiken dit document, zodat er goed vergeleken kan worden.

In dit document kunt u lezen hoe de ondersteuning van leerbehoeften van leerlingen op het Lely Lyceum georganiseerd is. Het gaat in op de verscheidene mogelijkheden voor ondersteuningen / zorg. 
Het Schoolondersteuningsprofiel is een wettelijk verplicht document, waarin aan wordt gegeven wat u als ouder van de school kan verwachten met betrekking tot zorg en ondersteuningsbehoefte. Het is dus een ander document dan de Schoolgids. In de Schoolgids leest u algemene informatie over het profiel van de school.

 

Ir. Lely Lyceum

Contact

Ir. Lely Lyceum
Ravenswaaipad 3
1106 AW Amsterdam
Tel: 020 56 33 050
E-mail: info@lelylyceum.nl