Login

Schoolondersteuningsprofiel

In dit document kunt u lezen hoe de ondersteuning van leerbehoeften van leerlingen op het Lely Lyceum georganiseerd is. Het gaat in op de verscheidene mogelijkheden voor ondersteuningen / zorg. 
Het Schoolondersteuningsprofiel is een wettelijk verplicht document, waarin aan wordt gegeven wat u als ouder van de school kan verwachten met betrekking tot zorg en ondersteuningsbehoefte. Het is dus een ander document dan de Schoolgids. In de Schoolgids leest u algemene informatie over het profiel van de school.

Ir. Lely Lyceum

Contact

Ir. Lely Lyceum
Ravenswaaipad 3
1106 AW Amsterdam
Tel: 020 56 33 050
E-mail: info@lelylyceum.nl