Login

Mentor en decanaat

Mentor
De mentor heeft tot taak de leerling zo goed mogelijk te begeleiden tijdens de schoolloopbaan. Daartoe onderhoudt de mentor regelmatig contact met de leerling, de lesgevende docenten en de ouders/verzorgers. De mentor bewaakt de studievoortgang van de leerling, adviseert de leerling daarover en begeleidt de leerling bij de vakkenkeuzes en vervolgopleidingen. De mentor legt ten behoeve van de leerlingbegeleiding relevante informatie vast in het leerlingvolgsysteem (Magister). Als een leerling extra begeleiding nodig heeft voor leerproblemen of problemen op sociaal-emotioneel gebied dan meldt de mentor de leerling aan bij de zorgcoördinator.

Decanaat
Welke sector, welk profiel past bij mij? In welke richting wil ik doorleren? Welk beroep wil ik later uitoefenen? Op de middelbare school moeten de leerlingen verschillende keuzes maken wat hun toekomst betreft. Om de leerlingen bij deze keuzes te ondersteunen biedt de school loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) aan. LOB wordt aangestuurd door de decanen van de school. LOB lessen worden door de mentoren gegeven, daarnaast worden er door de decanen LOB voorlichtingsactiviteiten voor leerlingen en ouders georganiseerd. In de bovenbouw klassen is LOB als vak onderdeel van het eindexamen. Elke leerling kan daarnaast ook een persoonlijke afspraak maken voor een gesprek met de decaan van de desbetreffende afdeling.

Huiswerkklas en extra begeleiding
De school biedt na de reguliere lessen drie maal per week huiswerkbegeleiding. In tegenstelling tot veel andere scholen biedt het Ir. Lely Lyceum dit - in principe en onder voorbehoud -  kosteloos aan. Leerlingen worden hiervoor aangemeld door de mentor. Zij krijgen in de huiswerkklas hulp bij het maken van huiswerk en het voorbereiden van toetsen.

Ir. Lely Lyceum

Contact

Ir. Lely Lyceum
Ravenswaaipad 3
1106 AW Amsterdam
Tel: 020 56 33 050
E-mail: info@lelylyceum.nl