Login

Extra ondersteuningsaanbod leerlingen en ouders

Extra ondersteuningsaanbod leerlingen en ouders


Mindresolve (Arkin)


Mindresolve is een training ontwikkeld aan de Universiteit van Amsterdam. De training is voor jongeren die de neiging hebben te gaan piekeren in reactie op problemen en negatieve ervaringen. Het doel van de training is om de jongeren op een leuke manier vaardigheden aan te leren om anders om te gaan met stress en problemen en minder te piekeren.
Eerder onderzoek heeft laten zien dat veelvuldig piekeren de kans op depressieve gevoelens in de toekomst eventueel kan vergroten. Mindresolve is een preventieve cursus en er wordt dus geen dossier aangelegd.
De training bestaat uit 6/7 wekelijkse bijeenkomsten en wordt gegeven in de vorm van een groepstraining aan 10 leerlingen uit de bovenbouw havo/vwo . De training zal onder schooltijd gegeven worden.


Minder Boos (Prezens)

Minder Boos is een training voor jongeren die willen leren om minder vaak en anders boos te worden.

Met Minder Boos leren jongeren in 7 lessen

 • Wat zijn emoties en waar zitten ze in je lichaam?
 • Herkennen van je eigen aanstekers (wat zorgt ervoor dat je boos wordt)
 • Boos zijn mag, maar hoe kan je het beste boos zijn
 • Meer zelfvertrouwen krijgen Hulp vragen aan vrienden
 • Oplossingen bedenken voor problemen
 • Beter omgaan met stress en veranderingen
 • Omgaan met angst

De training wordt verzorgd door medewerkers van Prezens. De training is gratis en vindt onder schooltijd plaats.

Training voor sociaal-emotionele ontwikkeling (Semmi begeleiding & therapie)


Semmi heeft in opdracht van de gemeente een verschillende trainingen ontwikkeld die zich richt op bepaalde thema’s (denk aan: impulscontrole, emotieregulatie, weerbaarheid,
sociale vaardigheden) bij jongeren op de middelbare school. Wanneer jongeren deze vaardigheden verder ontwikkelen wordt vaak gezien dat dit tevens een positieve invloed heeft op de sociale ontwikkeling en het zelfbeeld.
De training vindt plaats in een bewegingsruimte op school, onder schooltijd. Er zitten maximaal 5 jongeren in een groepje. Een bijeenkomst start altijd met een kort gesprekje, daarna doen de jongeren een spel of bewegingsopdracht waarbij ze concreet kunnen oefenen met de vaardigheden die aan de orde komen in de training. De training is systeemgericht, zowel ouders als school vervullen een belangrijke rol binnen de training. Voor elk kind worden er een aantal individuele doelen opgesteld waar hij of zij specifiek mee kan oefenen in de training. Deze doelen worden opgesteld naar aanleiding van het gesprek met ouders en de observatie in de klas voorafgaande aan de training.
De training bestaat uit 10 wekelijkse bijeenkomsten. Elke bijeenkomst wordt er gewerkt aan een bepaald thema en een aantal keer krijgen de jongeren een opdracht mee om de week die daarop volgt in de klas verder te oefenen met dit thema.


Vrienden VO training (Arkin)


Voor wie?

Voor jongeren die zich soms wat somber en/of angstig voelen. Zij hebben bijvoorbeeld faalangst, vinden het lastig voor een groep te praten, lopen regelmatig te piekeren, zijn erg verlegen of vermijden situaties die zij lastig vinden.

Werkwijze

In de groepsbijeenkomsten ( 10 bijeenkomsten) leer je aan de hand van oefeningen verschillende vaardigheden en technieken die je kan helpen om te gaan met (gevoelens) van angst en depressie. Het helpt als je weet wat je zelf kunt doen om minder te piekeren, om te gaan met rotgevoelens, meer te durven of hoe je nee kan zeggen als je iets niet wilt.

Wat ga je leren?

 •  Inzicht in denken, voelen en doen
 • Op welke manieren je positief kan leren denken (hoe om te gaan met faalangst)
 • Hoe je je kunt ontspannen
 • Hoe je om kan gaan met stress en veranderingen
 • Hoe je meer zelfvertrouwen kunt krijgen
 • Hoe je een conflict op een goede manier oplost (gedragsstijlen: agressief, passief en assertief)
 • Hoe je problemen op kunt lossen in 6 stappen
 • Het maken van een stappenplan als hulpmiddel om je doel te bereiken

Sociale media en online veiligheid (Bureau Halt)

Bijna alle jongeren maken gebruik van het internet. Thuis, op school en op straat via hun smartphone. Naast alle goede dingen, heeft het internet ook haar mindere kanten. Jongeren zetten veel informatie over zichzelf en anderen online en overzien hiervan de gevolgen niet. Ook met pesten en dreigen gaan jongeren soms veel te ver.
Ouders en scholen willen dit gedrag voorkomen en aanpakken maar weten vaak niet hoe. Hoe maak je jongeren bewust van de gevolgen en gevaren van het internet? Hoe voorkom je dat zij te ver gaan? En hoe kunnen ouders en scholen (tijdig) ingrijpen?

Onze aanpak

Halt geeft lessen over sociale media en online veiligheid op basisscholen en middelbare scholen. De lessen zijn op maat en aangepast aan het niveau van de groep. Tijdens onze lessen praten we met kinderen over wat zij doen online en geven we tips voor ‘veilig internetten’. We praten over digipesten en leren hen wat de gevolgen zijn, voor zowel de dader als het slachtoffer.

 

Voor ouders:

Tienercursus Positief Opvoeden
Het gedrag van je tiener wordt teveel voor je. Thuis wordt er waarschijnlijk veel geschreeuwd en jullie zijn het nooit eens. Of misschien neem je niet eens meer de moeite om te praten. Maar je maakt je wel zorgen, want waar gaat dit naartoe?

Of misschien is het niet zo erg. Maar besef je je ineens dat dingen zo kunnen veranderen. Je wilt graag zoveel mogelijk weten over Positief Opvoeden zodat je voorbereid bent als het gedoe begint.

De Tienercursus Positief Opvoeden is een goede manier om andere ouders te ontmoeten die in dezelfde soort situatie zitten. Tijdens de cursus krijg je tips en ideeën die passen bij de behoeften van je gezin.

De Tienercursus Positief Opvoeden bestaat uit vijf groepssessies van ongeveer 2 uur en drie persoonlijke telefonische sessies. Er kunnen maximaal 12 ouders aan de cursus deelnemen.

Ir. Lely Lyceum

Contact

Ir. Lely Lyceum
Ravenswaaipad 3
1106 AW Amsterdam
Tel: 020 56 33 050
E-mail: info@lelylyceum.nl