Login

Veel gestelde vragen

Onze website is nog volop in ontwikkeling. Nog niet alle informatie is up-to-date. Heeft u vragen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. We staan u graag te woord!

Wanneer vindt er een open dag plaats?
Onze open dag en open avond vinden plaats in januari en februari 2019. Kijk hier voor meer informatie.

Hoe kan ik mij aanmelden voor het Ir. Lely Lyceum?
Het Ir. Lely Lyceum volgt bij de aanmeldingen de kernprocedure zoals deze in Amsterdam is afgesproken. De aanmelding vindt plaats volgens het nieuwe matching-systeem.
Kijk op onze pagina aanmeldingen voor meer informatie en data.
Onze nieuwe website is nog volop in ontwikkeling. We streven ernaar om zo spoedig mogelijk een volledig juiste en up-to-date website te hebben. Heb je als leerling, of u als ouder/verzorger, vragen over de school, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. We staan jullie graag te woord!

Wat voor leerlingbegeleiding heeft het Ir. Lely Lyceum?
De leerlingbegeleiding is erop gericht om elke leerling optimaal in het onderwijs te laten functioneren. Bij de leerlingbegeleiding zijn verschillende functionarissen en instanties betrokken, zoals de mentor, de zorgcoördinator en het zorgadviesteam.
Kijk op onze pagina leerlingbegeleiding voor nadere informatie.

Waarom kiezen leerlingen voor het Ir. Lely Lyceum?
Leerlingen die zich aanmelden voor het Ir. Lely Lyceum kiezen ieder geval voor een school waar kwaliteit en sfeer voorop staan. Een school met een goede reputatie voor het opleiden en begeleiden van jongeren op weg naar volwassenheid. Een school die een sterke basis biedt voor verdere studie en ontwikkeling. Maar ook een school die rekening houdt met wat leerlingen willen en kunnen en persoonlijke aandacht geeft. Een school waar we positief met elkaar omgaan, duidelijk zijn in wat we van elkaar verwachten en waar we ons richten op samenwerking.
Zo’n school is het Ir. Lely Lyceum. Een moderne school met een sterke traditie. Opgericht in 1865 en daarmee de oudste school voor voortgezet onderwijs in Amsterdam. In 1980 verhuisde de scholengemeenschap van de
binnenstad naar de huidige locatie waardoor er ruimte kwam voor nieuwbouw. Met alle nieuwe faciliteiten waaronder het studiecentrum is het Ir. Lely Lyceum echt een school van de 21ste eeuw. 

Kijk ook eens op de 'Sterke Punten'-pagina voor meer informatie.


Ir. Lely Lyceum

Contact

Ir. Lely Lyceum
Ravenswaaipad 3
1106 AW Amsterdam
Tel: 020 56 33 050
E-mail: info@lelylyceum.nl