Login

Aanmelding

Aanmelding Ir. Lely Lyceum schooljaar 2020-2021

 

Inschrijven voor komend schooljaar? Neem even contact met ons op voor een persoonlijke kennismaking!

Wat heeft u bij de aanmelding nodig?
1. Het persoonlijke en door uzelf en de basisschool getekende en ingevulde aanmeldformulier, dat u heeft gekregen van de basisschool. Hierop staat het basisschooladvies vermeld en een keuzelijst van vo-scholen, die dit onderwijs bieden. De basisschool ondersteunt u bij het opstellen en invullen van deze voorkeurslijst, voordat u zich bij de vo-school van eerste voorkeur gaat aanmelden. Zonder dit formulier kunt u zich niet bij ons aanmelden. 

2. U kunt zich alleen bij ons aanmelden, indien u onze school als eerste voorkeur heeft opgegeven.

Daarnaast moet u zich kunnen legitimeren en moeten wij kunnen constateren dat er een ouder-kind (verzorger-kind) relatie is tussen leerling (uw kind) en de volwassene (u). Vandaar dat het belangrijk is dat uw kind tijdens de aanmelding ook aanwezig is.

Wij verzoeken u om de volgende documenten mee te nemen:
• Een paspoort of ID-kaart van ouder(s)/verzorger(s)
• Een paspoort of ID-kaart van de leerling
• Indien er geen paspoort of ID-kaart van de leerling beschikbaar is, dan een uittreksel van het bevolkingsregister waarop het Burgerservicenummer (BSN) van de leerling staat vermeld.
Ter plekke zullen wij dan in overleg met u een kopie maken van deze documenten.
Voor de goede orde, een kopie van de ID-kaart van de leerling is verplicht in verband met de verplichte uitwisseling van gegevens met DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.
Een kopie van de ID-kaart van de ouders is niet verplicht, maar wel wenselijk. Mocht het uiteindelijk niet tot een inschrijving inkomen, dan zullen wij deze gegevens en documenten vernietigen.
Hoe verloopt de aanmelding?

• De door u ingevulde voorkeurslijst wordt door een medewerker van de school ingevoerd in het administratiesysteem ELK en in tweevoud uitgeprint. Vervolgens worden de uitgeprinte versies door u ter plekke gecontroleerd op juistheid en door u ondertekend. Tevens ondertekent u daarbij voor akkoord voor de voorwaarden voor deelname aan de Centrale Loting & Matching.
• U ontvangt een van de uitgeprinte versies, de ondertekende versie blijft bij de school.
• Daarnaast ontvangt u van ons het aanmeldingsformulier van het Ir. Lely Lyceum om in te vullen. Dit is nodig bij een daadwerkelijke inschrijving op het Ir. Lely Lyceum zodat wij uw gegevens in onze leerlingenadministratie kunnen opnemen. Dit formulier wordt door de medewerker met u besproken en zo nodig verder aangevuld. U kunt desgewenst vooraf dit formulier invullen en meenemen. Dat bespaart u tijd tijdens de aanmelding. Het aanmeldingsformulier van het Ir. Lely Lyceum kunt u vanaf februari 2020 hier downloaden.
• Indien uw kind een bijzondere medische of onderwijskundige zorgbehoefte heeft, waaraan de school na toelating moet voldoen, volgt aansluitend een gesprek met één van de (zorg)-coördinatoren. Dit is belangrijk om te kunnen beoordelen of onze school uw kind het onderwijs kan bieden binnen het Zorgplan van de school of dat verwijzing in het kader van Passend Onderwijs geboden is.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de leerlingenadministratie; lla@lelylyceum.nl

 

Wat heeft u bij de aanmelding nodig?

1. Het persoonlijke en door uzelf en de basisschool getekende en ingevulde aanmeldformulier, dat u heeft gekregen van de basisschool. Hierop staat het bassischooladvies vermeld en een keuzelijst van vo-scholen, die dit onderwijs bieden. De basisschool ondersteunt u bij het opstellen en invullen van deze voorkeurslijst, voordat u zich bij de vo-school van eerste voorkeur gaat aanmelden. Zonder dit formulier kunt u zich niet bij ons aanmelden.

2. U kunt zich alleen bij ons aanmelden, indien u onze school als eerste voorkeur heeft opgegeven.

Daarnaast moet u zich kunnen legitimeren en moeten wij kunnen constateren dat er een ouder-kind (verzorger-kind) relatie is tussen leerling (uw kind) en de volwassene (u). Vandaar dat het belangrijk is dat uw kind tijdens de aanmelding ook aanwezig is.

Wij verzoeken u om de volgende documenten mee te nemen:

  • Een paspoort of ID-kaart van ouder(s)/verzorger(s)
  • Een paspoort of ID-kaart van de leerling
  • Indien er geen paspoort of ID-kaart van de leerling beschikbaar is, dan een uittreksel van het bevolkingsregister waarop het Burgerservicenummer (BSN) van de leerling staat vermeld.

Ter plekke zullen wij dan in overleg met u een kopie maken van deze documenten. Voor de goede orde, een kopie van de ID-kaart van de leerling is verplicht in verband met de verplichte uitwisseling van gegevens met DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Een kopie van de ID-kaart van de ouders is niet verplicht, maar wel wenselijk. Mocht het uiteindelijk niet tot een inschrijving inkomen, dan zullen wij deze gegevens en documenten vernietigen.

Download (vanaf februari 2020) hier het aanmeldformulier van het Ir. Lely Lyceum. U download hier het formulier voor toestemming beeldmateriaal. Wij zouden het op prijs stellen als u dit formulier ook ingevuld en ondertekend mee wilt nemen. 

 

Hoe verloopt de aanmelding?

  • De door u ingevulde voorkeurslijst wordt door een medewerker van de school ingevoerd in het administratiesysteem ELK en in tweevoud uitgeprint. Vervolgens worden de uitgeprinte versies door u ter plekke gecontroleerd op juistheid en door u ondertekend. Tevens ondertekent u daarbij voor akkoord voor de voorwaarden voor deelname aan de Centrale Loting & Matching. Voor de duidelijkheid: Het Ir. Lely Lyceum doet, zoals elke school in Amsterdam, mee aan het systeem van centrale loting & matching. In tegenstelling tot vele andere scholen, beschikken bij over een ruim schoolgebouw en is er in principe voldoende capaciteit. Onze verwachting is dat alle aangemelde leerlingen geplaatst kunnen worden. Dat geldt voor alle typen onderwijs, dus ook voor bijvoorbeeld TTO en Gymnasium.
  • U ontvangt een van de uitgeprinte versies, de ondertekende versie blijft bij de school.
  • Daarnaast ontvangt u van ons het aanmeldingsformulier van het Ir. Lely Lyceum om in te vullen. Dit is nodig bij een daadwerkelijke inschrijving op het Ir. Lely Lyceum zodat wij uw gegevens  in onze leerlingenadministratie kunnen opnemen. Dit formulier wordt door de medewerker met u besproken en zo nodig verder aangevuld. U kunt desgewenst vooraf dit formulier invullen en meenemen. Dat bespaart u tijd tijdens de aanmelding. Het aanmeldingsformulier van het Ir. Lely Lyceum kunt u vanaf februari 2020 downloaden via onze website www.lelylyceum.nl/Groep-8/Aanmelding
  • Indien uw kind een bijzondere medische of onderwijskundige zorgbehoefte heeft, waaraan de school na toelating moet voldoen, volgt aansluitend een gesprek met één van de (zorg)-coördinatoren. Dit is belangrijk om te kunnen beoordelen of onze school uw kind het onderwijs kan bieden binnen het Zorgplan van de school of dat verwijzing in het kader van Passend Onderwijs geboden is.

 

Vervolg aanmeldingsprocedure

Op onze website staat vervolginformatie over de aanmeldprocedure. www.lelylyceum.nl/Groep-8/Aanmelding  (Vervolg aanmeldprocedure)

 

Het Ir. Lely Lyceum volgt de kernprocedure zoals deze is afgesproken in Amsterdam. Meer informatie over de aanmeldprocedure is te vinden in de keuzegids v.o. Amsterdam 2019 (t.z.t. te vinden op https://www.amsterdam.nl/onderwijs-jeugd/voortgezet-onderwijs/).

Meer informatie

Meer informatie over het Ir. Lely Lyceum vindt u op scholenopdekaart.nl

 

 


 

 

 

 

Ir. Lely Lyceum

Contact

Ir. Lely Lyceum
Ravenswaaipad 3
1106 AW Amsterdam
Tel: 020 56 33 050
E-mail: info@lelylyceum.nl