Login

Debatochtend Dag Rechten van de Mens (i.s.m. 4 en 5 mei Comité)

Datum : 20-12-2017

Leerlingen, docenten, politici en deskundigen samen in gesprek en debat over ‘vergeten helden uit de Oost en de West’.

Thema : Vergeten helden uit de Oost en de West
Dag : woensdag 20 december 2017
Tijd : 9:30 – 12: 00 uur
Locatie : SGR, Ravenswaaipad 3, 1106 AW Amsterdam-Zuidoost

In het kader van de Internationale dag van de Mensenrechten organiseren het Comité 4 en 5 mei Amsterdam-Zuidoost en Scholengemeenschap Reigersbos (SGR) voor de zevende keer een themabijeenkomst.

Naar aanleiding van het Nationaal herdenkingsthema in 2018: “Verzet in WO2'', hebben wij gekozen voor het thema ‘Vergeten helden uit de Oost en de West’. Wij willen aan die 'vergeten' helden en hun rol in het Nederlands verzet aandacht besteden en hen postuum de aandacht geven die zij verdienen. Burgers en strijdkrachten van de voormalige koloniën van Nederland in de Oost en de West hebben actief deelgenomen aan het bestrijden van de gezamenlijke vijanden, Japan en Duitsland, zowel overzee als in Nederland. Anton de Kom is hier een bekend voorbeeld van, maar naast De Kom zijn er nog veel meer namen te noemen.
Dit thema is des te interessanter nu het kabinet Rutte III in het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ heeft opgenomen dat het de kennis wil vergroten over de geschiedenis, waarden en vrijheden van Nederland. Leerlingen moeten het Wilhelmus en de historische context ervan leren en zij zullen tijdens schooltijd naar het Rijksmuseum gaan en het parlement bezoeken. Ook wil het kabinet historische plaatsen beter zichtbaar maken en jongeren de in 2006 vastgestelde Nationale Canon op hun 18e verjaardag cadeau doen.

De invalshoek die de regering kiest is tolerantie naar andersdenkenden. Wij willen graag de aandacht vestigen op onderdelen van de geschiedenis die hierdoor overgeslagen lijken te worden, zoals het slavernijverleden van Nederland en de gevolgen van de aanwezigheid van de Nederlanders in ‘de Oost’ en ‘de West’ voor de mensen die daar oorspronkelijk woonden of die daar door de Nederlanders als slaaf gemaakten naar toe werden gebracht.

De VOC en de slavernij zijn onderdeel van de Nationale Canon, maar beoogt de regering ook meer kennis van dat stuk nationaal verleden?

Door de vergeten helden uit de vergetelheid te halen en aandacht te besteden aan hun verleden hopen we bij te dragen aan het vergroten van kennis over het totale verleden van Nederland.

Tijdens de bijeenkomst zijn er een aantal deskundigen aanwezig die samen met de leerlingen van havo en vwo iets over het onderwerp vertellen. Ook zullen er politici aanwezig zijn die meer kunnen vertellen over de achterliggende redenen om het Wilhelmus en de Nederlandse tolerantie naar andersdenkenden te benadrukken. Wij hebben voor deze ochtend vertegenwoordigers van de VVD, D66, GroenLinks, CDA en CU uitgenodigd.

Thema : Vergeten helden uit de Oost en de West
Dag : woensdag 20 december 2017
Tijd : 9:30 – 12: 00 uur
Locatie : SGR, Ravenswaaipad 3, 1106 AW Amsterdam-Zuidoost

Ir. Lely Lyceum

Contact

Ir. Lely Lyceum
Ravenswaaipad 3
1106 AW Amsterdam
Tel: 020 56 33 050
E-mail: info@lelylyceum.nl